Aug 18, 2018 06:59 UTC
  • הממשלה אישרה חבילה כלכלית להתמודד עם הסנקציות האמריקניות

ערב האמברגו האמריקני המתוכנן לשני שלבים נקטה איראן כמה צעדים במסגרת החבילה הכלכלית שאושרה בממשלה למען ההתמודדות עם הסנקציות והאמברגו האמריקניים.

 בין היתר הקצאת תקציב במטבע חוץ ליבוא צרכים חיוניים כמו תורופות, תבואות, חומרי גלם בהתאם לשער הנקבע בבנק המרכזי. הממשלה היקצתה תקציב במטבע חוץ גם לצרכים במגזרי התעשיה, החקלאות חלקי חילוף למכוניות ועוד. בהקשר הזה, היבואנים והיצואנים הם אשר קובעים את המחירים עלפי היצע וביקוש, ביחס לסחורות השונות מלבד הנפט, מפני הסנקציות שהכריז הנשיא טראמפ נוגעים לשימוש בדולר בנוסף למטוסים ומכוניות אך בחלק השני הן צפויות לחול על מוצרי הנפט בנובמבר הבא. קיהן הוסיף כי לאורך ארבעים שנה, טהרן כבר ידעה איך להתמודד עם הסנקציות ולהכשילן, לכן היא הזדרזה לאשר את החבילה הכלכלית במטרה לשים קץ לפעילות הלא חוקית בשוק השחור והברחת מטבע חוץ כאשר נקבעו שני מנגנונים לקביעת שער החליפין והפיקוח על שוק המט"ח. החבילה הכלכלית שהציג הבנק המרכזי לממשלה מהווה מכה לחלק הראשון של האמברגו האמריקני כאשר שער הדולר התחיל לרדת מול המטבע האיראני וכך צפוי התהליך להמשך, במסגרת האסטרטגיה החדשה להתמודדות עם האמברגו שאמורה להוביל את איראן ממעמד המתגונן במלחמה הכלכלית למעמד היוזם, לאור האוצרות האדירים היכולות והמומחיות היצרנית שנהנים ממנה הצעירים האיראנים ובכך יהיה ניתן להתגבר על הקשיים במינימום עלות. כאן ניתן לציין כי בין יעדי החבילה הכלכלית לסתום את החורים והפירצות שהאוייבים מנסים להתגנב דרכם לפגוע במשק האיראני. זאת אומרת לטפל במהירות בכל משבר שנוצר באחרונה בגלל הלחצים האמריקניים. כך היה בעידן הממשל הקודם של ברק אובמה כאשר הוטלו סנקציות שבהתאם לדבריה של הילרי קלנטון היו אמורות לשתק את המשק האיראני. איראן דאז לא היתה מוכרת יותר ממליון חבית נפט ביום ובתמורה, לא היתה מקבלת תשלומים, מה עוד האמברגו היה בינלאומי ולא אמריקני כמו היום. היום הכנסות איראן ממכירות הנפט מסתכמות ביותר מחמישים מלירד דולר, במקביל התשלומים עם המוצרים החיוניים מסתכמים בעשרים מלירד דולר. בנוגע לסחורות מלבד נפט, היצוא מסתכם ב-45 מלירד דולר והיבוא ב-30 מלירד דולר, זאת אומרת, עודף מסחרי המאפשר לאיראן להתגבר על כל אמברגו. סיכם קיהן שציין כי טראמפ הרברבן, נדהם גם מתגובת סין, הודו, טורקיה פקיסטן ומדינות נוספות שהדגישו נחישותן להמשיך ברכישת הנפט האיראני.

 

תגובות