Aug 18, 2018 10:04 UTC
  • אחרי 22 שנים נחתם הסכם הים הכספי

הנשיא חסן רוחאני השתתף בשבוע האחרון, בפסגת המדינות החולשות על הים הכספי, שהתקיימה בקזחסטן, כאשר הציג הנשיא את התפיסה האיראנית ביחס לסדר המשפטי בים הכספי בין המדינות החולשות (איראן, רוסיה, טורקמניסטן, אזרבייג'ן וקזחסטן).

הנשיא רוחאני אמר לכתבים לפני צאתו כי לפסגה החמישית חשיבות מיוחדת להכריע בסוגיות המעניינות את מדינות הים הכספי, מה תורם לביטחון שלהן, והוסיף כי הדיונים יתמקדו במכס, הסדרת הסחר, התובלה, המלחמה בטרור, הפשע המאורגון והגברת שיתוף הפעולה בכל הנוגע להפקת נפט וגז מהים הכספי, כדי לקדם את הצמיחה במדינות החולשות על הים הכספי.

חתימת הסכם הים הכספי, לאחר 22 שנים של מו"מ מסירה את אי הבהירות בנוגע לסוגיות חוקיות שונות, ומחזקת את עמדת איראן הקוראת לכינון קשרים של שכנות טובה ושלום, על בסיס העקרון רווח - רווח. עוזר שר החוץ קבע כי חתימת ההסכם על ידי ראשי חמשת המדינות, הופכת אותו להסכם היסטורי, שניתן לראות בו דוגמה לשיתוף הפעולה האזורי והבינ"ל.

נשיאי חמשת המדינות החולשות על הים הכספי חתמו על ההסכם ההיסטורי שקבע את המעמד החוקי המשפטי של הים כאשר מאפשר לכל מדינה להפיק את האוצרות בצורה שלא פוגעת בזכויות של המדינות האחרות, הרי לחמשת המדינות אושרה הזכות להשתמש בים הן מבחינת ההפלגה או ניצול והפקת האורצות במעמקי הלים, הדיג, המחקרים המדעים המשותפים.

הנשיא חסן רוחאני קרא להקמת ארגון לשיתוף הפעולה בענייני המכס וההשקעות המשותפות בכדי לחזק את התשתיות הכלכליות לכל המדינות החולשות תוך הדגשה כי איראן מוכנה להגברת הסחר בין הצפון לדרום מה מחייב הקמת ועדות משותפות לענייני התיירות והאנרגיה, ולהפוך את הים הכספי "למודל מוצלח ליציבות ושיתוף הפעולה הביטחון והשלום" עם דגש על כך לאסור העברת משלוחים צבאיים למדינות שאינן חולשות על הים.

שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף צייץ בטוויטר כי הפסגה בקזחסטן מבטאת את הסולדריות ושיתוף הפעולה על בסיס חוקים ברורים בתחומי הסביבה, השיט, הפיתוח הממושך והמשך המו"מ בדבר כל שאלה נוגעת למדינות החולשות על הים.

ראשי חמשת המדינות החולשות על הים הכספי הגיעו להסכמה לפיה לא יאפשרו הקמת בסיסים זרים, והסכימו על חלוקת האורצות של הגז, הנפט והקוויאר. חשיבות ההסכם נובעת מהסכמת המדינות לפתור כל סוגיה באמצעות דיאלג כדי לשים קץ למחלוקת שנמשכה 22 שנים.

 

תגובות