Aug 25, 2018 08:26 UTC
  • איראן מציינת את יום השנה לתעשיות ההגנתיות

מנהיג המהפכה האיסלאמית, אייתאללה סייד עלי ח'מינאי, מינה את האדמירל עלי ריזה טנקסירי למפקד חיל הים, במשמרות המהפכה, ואת האדמירל עלי פדאווי לסגן מפקד משמרות המהפכה לענייני תאום.

המנהיג קרא למפקד החדש של חיל הים להתמקד בהכשרת כוח אדם בתחומי המדע והטכנולוגיה, לפתח ולשכלל את הציוד והמכשירים הדרושים, להגין על הממשל והמהפכה האיסלאמית, תוך שיתוף פעולה, עם זרועות הצבא השונות. החלטת המנהיג באה בזמן איראן מציינת את "יום השנה לתעשיות ההגנתיות" שחל בשבוע האחרון, כאשר התקיימו טקסים לציון את המאורע החשוב הזה. הנשיא חסן רוחאני שהשתתף באחד הטקסים קבע כי שמירה על מוכנות אין פירושה התכוננות למלחמה אלא ערובה לשמירת שלום בר-קיימא, תוך ציון למלחמה שנכפתה על איראן ונמכשה שמונה שנים, מצד הממשל העיראקי של סדאם חוסיין, בתמיכה ועידוד מצד ארה"ב ומדינות המערב. הנשיא שקבע כי איראן שהיתה מסוגלת לנצל את המציאות נמנעה מפגיעה בעם העיראקי שחלק גדול ממנו, ברח מהמלחמה וביקשו מקלט בטוח באיראן. זה מעיד לדבריו של הנשיא כי האיראנים פתוחים כלפי העמים האחרים ואינם תוקפניים. איראן שאין לה שאיפות התפשטות ותוקפנות, לא ניצלה את התמוטטות בריה"ם, אלא הזדרזה להכיר במדינות חבר העמים שפרשו מבריה"ם -משמע- איראן מדינה סולחנית שעוזרת למדינות הנזקקות לעזרה כמו למשל במקרה המלחמה בטרור שאיים על עמי האזור בשנים האחרונות.

ביום התעשיות ההגנתיות הלאומי, 22 באוגוסט, משמרות המהפכה האיסלאמית פירסמו הודעה בה נאמר כי המשך הצמיחה ופיתוח היכולות ההגנתיות הוא במוקד האסטרטגיה של הכוחות האיראנים.

עוד נאמר כי ארבעה עשורים אחרי פריצת המהפכה, העובדות מדברות בעד עצמן כאשר איראן הצליחה לבנות כוח הרתעה עצמאית שלא ניתן להתעלם ממנו, לאחר שהיתה שולית ונגררת על ידי הכוחות הזרים. בהודעת משמרות המהפכה נאמר כי מלחמת שמונת השנים שנכתפה על איראן, הובילה אותה לבנות יכולותיה ההגנתיות תוך הסתמכות על המומחיות והיכולות האיראניות לקדם את היעדים של המהפכה האיסלאמית ולהגן על האינטרסים הלאומיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות