Aug 28, 2018 10:08 UTC
  • גניבת אדמות הפלסטינים בעידוד הממשלה הישראלית

ממשלת הימין בראשותו של נתניהו מעודדת את המתנחלים לגנוב את אדמות הפלסטינים בכל דרך. הנה למשל ועדת הכספים של הכנסת אישרה באחרונה להוסיף 35 מיליון שקלים להתנחלויות חדשות שהוקמו למפוני עמונה "כ-40 משפחות" ונתיב האבות. הכספים מועברים לטובת מתחמי מגורים שכבר הוקמו בעלות של עשרות מיליוני שקלים, ובמשרד האוצר הסבירו כי הסכום מיועד לתשלום לקבלנים עבור עבודות בנייה שבוצעו בהם. מפוני עמונה התגוררו במגורים זמניים בהתנחלות עפרה. בתקופה זו הכשירה הממשלה את ההתנחלות החדשה "עמיחי", באזור שילה במועצה האזורית "מטה

מקורות ישראלים ציינו כי בקרוב תורחב ההתנחלות לקלוט משפחות חדשות ויורחב גם תחום השיפוט שלה לכיוון המאחז הבלתי חוקי "עדי עד". זאת, כדי להכשירו כשכונה של "עמיחי" שכבר הוכשרה - כפי שדווח ב"הארץ". מפוני "נתיב האבות" כ-15 משפחות, עברו ישירות למגורים זמניים בשכונה של "עמיחי". הם גרים שם מאז הפינוי, והממשלה מתכננת בעתיד לבנות שוב ב"נתיב האבות". בשני המקרים פיצתה הממשלה את המשפחות המפונות בעשרות מיליוני שקלים.

"עמונה" ו"נתיב האבות" הוקמו על קרקעות פלסטיניות פרטיות בניגוד לחוק, ללא כל היתר. הם פונו בשנתיים האחרונות בהוראת בג"ץ בעקבות עתירות של פלסטינים נגד העובדה כי המנהל האזרחי אינו אוכף את צווי ההריסה שהוצאו נגד המאחזים. בתוך כך אומרים מקורות ישראלים כי "עמיחי" היא ההתנחלות החדשה הראשונה שהוקמה כחוק מאז שנות ה-90. בתקופה זו הוכשרו בדיעבד מאחזים שהוקמו שלא כחוק, ונבנו מאחזים חדשים שלא הוכשרו.

הכספים מוקצים באמצעות העברה תקציבית, שהיא שינוי ייעוד של כספים לאחר שכבר אושר בכנסת התקציב השנתי. 20 מיליון שקל יועברו למפוני "עמונה" ו-15 מיליון שקלים יועברו למפוני "נתיב האבות".

בנוסף, ועדת הכספים אישרה להעביר שני מיליון שקלים נוספים לוועד המקומי של מתנחלי חברון. הכסף הועבר במסגרת "סיכום עם ח"כ בצלאל סמוטריץ'".

זאת, אף שביולי הורו שופטי בג"ץ לממשלה, במסגרת צו על תנאי, לנמק מדוע לא לבטל את הקמת הוועד המקומי המיוחד. ח"כ מוסי רז (מרצ), אמר: "הממשלה ממשיכה להעביר עשרות מיליארדי שקלים דווקא למתנחלים שגנבו אדמות פרטיות. מתברר שלא רק שהממשלה שינתה את החוק מ'לא תגנוב' ל-'גנוב מערבים', היא גם מתגמלת אותם ביד רחבה". 

 

 

תגובות