Sep 01, 2018 09:57 UTC
  • איראן מציינת את שבוע הממשלה

באיראן צויין שבוע הממשלה, שמציין את יום השנה לרצח הנשיא מוחמד ג'וואד באהונר וראש הממשלה מוחמד עלי רג'אי בנוסף ליותר מ- 37 גורמים בכירים, בפיגוע טרור שאירע בשנת שמונים ואחת במאה החולפת.

הפיגוע היה ניסיון של המערב בהובלת ארה"ב והציונות העולמית, במטרה לסכל את המהפכה האסלמית. בהזדמנות זו הנשיא חסן רוחאני הדגיש את הדביקות בהנחיות ובתפיסות של מחולל המהפכה האימם ח'ומייני ז"ל, שהפיחו רוח חיים ממושכת בקרב בני העם האיראני לקראת העתיד והבטיחה התגברות על הקשיים והגעה לחוף המבטחים. הנשיא אמר את הדברים במהלך ביקור באנדרטה של האימם ח'ומייני ז"ל כאשר הביע מחדש הוא ושרי הממשלה את הנאמנות והנחישות לשמור על דרכו של האימם המנוח, תוך הדגשה כי ההנחיות והתפיסות של האימם המנוח תרמו להשגת שיגשוג והתקדמות איראן לאור האופוריה שסייעה לעם האיראני להתגבר על כל מכשול ולסכל את התכסיסים העויינים, כאשר הנחיות האימם נועדו לגשר על הפערים ולקרב בין בני העדויות השונות, כמתחייב מהיעדים והשאיפות של המהפכה האסלמית. הנשיא שהדגיש כי מנהיג המהפכה ממשיך את דרכו של האימם המנוח לשמור על קשר חזק עם העם, מפני יש בכך ערובה לסיכול התכסיסים העויינים, קרא לחיזוק הקשר בין העם והממשלה ולקידום הסולידריות והאחדות כדי לסכל את התכסיסים הציונים והאמריקניים.

****************

הנשיא חסן רוחאני השתתף בשוע האחרון בישיבת מועצת השורא האסלמית שנועדה להשיב על השאילתאות של חברי הבית. הנשיא נשא נאום בהזדמנות זו והביע תקווה לקיים את ההוראות של מנהיג המהפכה והוסיף כי העלאת שאילתאות בדבר פעילות הממשלה אינה נקודת חולשה אלא סימן מבורך לדימוקרטיה והממשל הדתי. הנשיא אמר עוד כי הגומרים נדרשים להשיב על השאילתאות כמתחייב מהחוק וקבע כי אין מחלוקת בין הממשלה ומועצת השורא שפועלות כתף אל כתף לפתרון הבעיות השונות. הנשיא הדגיש  כי בשנים האחרונות היה ניתן לזהות את ההתפתחות החיובית בכלכלה, ההשכלה, הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, אך בחודשים האחרונים חלו, במפתיע, שינויים ונוצרו תנאים חדשים. עם זאת, ניתן להתגבר על כל משבר דרך חיזוק האמון בין הממשלה והציבור כדי להשיג את הצמיחה והשיגשוג.

בהתאם לחוק, הנשיא מחוייב להשיב על שאילתאות החברים, לאחר מכן תתקיים הצבעה אם התשובות מקובלות על יותר משני שליש החברים. אם לא, יועבר הנושא למערכת המשפטית. יש לציין כי 80 חברים השתתפו בשאילתה שהתמקדה בחמשה סעיפים: אי הצלחת הממשלה להתמודד עם הברחת סחורות ומטבע חוץ, המשך החרם על הבנקים, אי נקיטת הצעדים הדרושים להפחתת האבטלה, ההאטה הכלכלית ועליית מחירי מטבע חוץ מול המטבע המקומי.

ראש מועצת השורא האסלמית עלי לריג'אני אמר כי להשתתפות הנשיא בישיבה להשיב על שאילתאות החברים חשיבות רבה והוסיף כי כל הגורמים באיראן פועלים להקל על העם. בנאומו בישיבה הפתוחה של מועת השורא אמר לריג'אני כי בהתאם לסעיף 88 בחוקה מזכות 25% מחברי הבית לחייב את הנשיא להשיב על שאילתאות בדבר פעילותו מה מעיד על איתנות הדימוקרטיה באיראן כאשר האיש שעומד בראש הפירמידה הממשלתית משיב לשאילתאות ויש בכך השג לעם האיראני.

ראש מועצת השורא האסלמית עלי לריג'ני אמר כי לא ניתן להעביר שאלה מופנית לנשיא, אל המערכת המשפטית, מפני אין חריגה מהחוק, והוסיף כי התקנון של מועצת השורא, מאפשר העברת שאלה, מהנשיא למערכת המשפטית, אם רוב חברי הבית לא ישתכנעו מתשובת הנשיא.

מצדו הדובר בשם המועצת לשמירת החוקה עבאס עלי קדח'דאי אמר כי מועצת השורא האסלמית היא הרשות המוסמכת לקבוע את העמדה הסופית ביחס לתשובות של הנשיא על השאילתאות של חברי הבית.

 

תגובות