Sep 16, 2018 10:53 UTC
  • מנדלבליט המגן המשפטי על נתניהו  

היועץ המשפטי לממשלה הישראלית, האלוף במילואים, אביחי מנדלבליט, הוא כנראה המכשול הגדול, שמעכב את הרשעת בנימין נתניהו, או רעייתו ובנו יאיר, או מקורביו. כך לאור התנהלות הדברים בחקירה נגד שרה נתניהו, לקבלת שוחד.

המשטרה התייחסה בבית המשפט רק לפרשה 4000, אחת מארבע החקירות נגד בנימין נתניהו, ו/או רעייתו ובנו יאיר, או מקורביו. אבל האמירה הנוקבת, המגדירה את שרה נתניהו כחשודה בפשע חמור, מציגה באור בעייתי את סלחנותו של מנדלבליט כלפיה בתיק מעונות ראש הממשלה.

בתיק המעונות נקט מנדלבליט בסדרת מהלכים תמוהים. הוא התעקש לדון אישית בעניינה של שרה, בעוד עזרא סיידוף, שותפה לכתב החשדות על סף כתב אישום, מטופל שני דרגים נמוך יותר. התירוץ של מנדלבליט: כך נהג גם קודמו, עו"ד יהודה וינשטיין. מפני ההחלטה להורות על חקירה פלילית בתיק המעונות, באה לאחר שלא היה אפשר לנהוג אחרת, בעקבות דוח חריף של מבקר המדינה.

===

מנדלבליט התמהמה למעלה משנה, לאחר שהועברו אליו המלצות המשטרה להעמדת שרה לדין, ולבסוף גנז את רובן, ללא הסבר משכנע. אז נמנע מלהציע לסיידוף מעמד של עד מדינה נגד שרה, ומקומם מכל - ניהל איתה הידברות ארוכה על הסדר סלחני בתיק. הוא סירב אמנם לכניעה מוחלטת, שבודאי לא היתה עומדת במבחן בג"ץ, אך הלך - או זחל - כברת דרך מופרזת לקראתה.

האיתות של מנדלבליט, ושל פרקליט ישראל שי ניצן, המתמרן לתפקיד היועץ הבא (שיתמנה בסתיו 2021, בתקופת כהונתה של הממשלה שתורכב בתום בחירות 2019), או למושב בבית המשפט העליון, הוא שככל שהדבר תלוי בהם, ימי הדין של שרה ובנימין נתניהו יידחו לעתיד רחוק. באולימפיאדה של ניצן ומנדלבליט, השאיפה היא להגיע לאט יותר, נמוך יותר, חלש יותר.

ציר הזמן בעבודת היועץ ופרקליטות המדינה, להבדיל מזו של פרקליטויות המחוזות (ירושלים ומיסוי וכלכלה) ושל המשטרה, סותר את ציר התוכן. ככל שהחומרים נגד הזוג נתניהו מצטברים ומחמירים, הטיפול בהם בפסגת המערכת משתרך. החרב הפלילית מעל ראשו של ראש הממשלה חדה מתמיד, אך היא מוקפאת בידי מנדלבליט במרחק בטוח מצווארו של נתניהו.

 

תגובות