Nov 04, 2018 12:24 UTC
  • אסתר חיות מגינה על איזור השיפוט שלה

נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות מתחה ביקורת חריפה נגד מתקפות פוליטיקאים על הרשות השופטת, שגובלות בהסתה.

באירוע שהתקיים בעיר הקודש, לציון 70 שנה להקמת מערכת המשפט, אמרה נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות שהציבור רואה בהתבטאויות אלו אישור להשתלח בשופטים, שמצדם נלחמים לשמור על עצמאות בתי המשפט. היא אמרה כי הפועלים, במערכת המשפטית, אינם חסינים מביקורת, אך "כאשר מושמעות כלפי השופטים התבטאויות הרחוקות מלהיות ענייניות ומכבדות, ניתן לצפות כי יהיה מי שיטרח לגנותן בשם הממלכתיות על מנת לתבוע את עלבונה וקלונה לנוכח התבטאויות כאלה",

 אמרה חיות והוסיפה "למרבה הצער גינוי כזה מאחר לבוא, אף כי לעתים גובלות ההתבטאויות בהסתה ממש וזאת בין היתר מפי נבחרי ציבור". לדבריה, חלק מהציבור ששומע את ההתבטאויות הללו רואה בכך אישור להשתמש באותה לשון משתלחת ובוטה כלפי שופטים. "כתוצאה מכך מתפשט שיח אלים הקונה לו אחיזה מזיקה בכל הרבדים של החיים".

===  

חיות ציינה לטענה שהשופטים בישראל "מנותקים מהציבור", ביקורת שנשמעת השכם וערב מצד פוליטיקאים מימין. ואמרה שיש מי שטוען כי בהפעלת הביקורת השיפוטית מנתקת עצמה הרשות השופטת מהציבור, בעוד אם בודקים את מדד הדמוקרטיה בישראל שפורסם בסוף שנת 2017 מתגלה כי בית המשפט העליון זוכה לרמת האמון הגבוהה ביותר מבין מוסדות השלטון בישראל.

חיות הדגישה את החשיבות בשמירת העצמאות של הרשות השופטת. "מי ששם לו למטרה לפגוע בעצמאותה ובאי-תלותה של הרשות השופטת ימצא עצמו פוגע אנושות במשטר הדמוקרטי בישראל", אמרה והוסיפה "זאת משום שאחד מתנאי היסוד לקיומה של דמוקרטיה אמיתית הדוגלת בערכים ליברליים-חוקתיים הוא - קיומה של מערכת שיפוט עצמאית ובלתי תלויה ברשויות האחרות".

השופטת אסתר חיות דחתה את המתקפות המרובות על השופטים, להשפיע על אופן ביצוע תפקידם, ואמרה כי היא סמוכה ובטוחה כי השופטים ימשיכו למלא את תפקידם בהתאם למורשת השיפוטית , לקיים את ההתחייבות שלהם ללא מורא וללא משוא פנים, מפני, דמוקרטיה היא אכן שלטון הרוב, אך על מנת ששלטון הרבים לא יהפוך לעריצות הרבים יש להבטיח את ההגנה על שלטון החוק ועל זכויות הפרט ובעיקר על זכויות המיעוטים.

 

תגובות