Jan 05, 2019 12:03 UTC
  • להפסיק את הסחריר

ראש ממשלה המחויב לפעול למען טובת הציבור ולא למען טובתו האישית היה פורש ומפנה את כיסאו עם סיום חקירת משטרה, שמצאה ראיות לביצוע עבירות שחיתות חמורות מצדו. אבל לא בנימין נתניהו. לא זו בלבד שהוא לא העלה בדעתו לפרוש בשלבים אלה, אלא שבנוסף הוא פתח במתקפה כוללת על רשויות אכיפת החוק במטרה ליצור דה־לגיטימציה ציבורית שלהן. וכאילו אין די בכך, הוא גם מעמיד עצמו כעת לבחירה מחודשת, ומהרהר בקול רם באפשרות להישאר בתפקידו — היה וייבחר מחדש — גם אם יוגש נגדו כתב אישום בעבירות שוחד.

נתניהו מנסה להפעיל לחץ על היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לבל יעז להעלות בדעתו לקבל החלטה בדבר העמדתו לדין, גם אם בכפוף לשימוע, לפני מועד הבחירות. בנוסף, נתניהו מבקש להטמיע בציבור ובקרב שותפיו לקואליציה עתידית את התפישה שראש ממשלה יכול להמשיך ולכהן בתפקידו, גם בעת שבה מתנהל נגדו משפט בעבירות שחיתות.

על היועץ המשפטי לממשלה להתעלם מלחצים שקופים אלה. עליו להמשיך בעבודת בחינת המלצות המשטרה והפרקליטות והראיות בתיק, במטרה להגיע להחלטה בהקדם האפשרי. למעשה, עליו לזרז ככל הניתן את ההחלטה לא רק בגלל העקרונות הדמוקרטיים, המחייבים אותו להבהיר לציבור את מצבו הפלילי של ראש ממשלתו — אלא גם משום שהנחיות היועץ עצמן קובעות, כי במקרים של חקירות נבחרי ציבור יש לחתור להכרעה מהירה ככל האפשר. אל לו למנדלבליט להיכנע ללחצים מכיוון נתניהו וגייסותיו, כפי שאל לו לנסות ולשרטט הקבלה בין התביעה להאט את עבודתו לבין הקריאות המופנות אליו לבצעה ביעילות.

היה ויוגש נגד נתניהו כתב אישום, יהיה עליו לפרוש מכל תפקיד מיניסטריאלי — גם מכהונת ראש הממשלה, וכל סחריר שהוא מנסה לחולל לא ישנה עובדה זאת. אם המשך כהונתו של שר שהועמד לדין פוגע אנושות באמון הציבור בשלטון, הרי שכהונת ראש ממשלה על אחת כמה וכמה. במצב כזה יהיה על מנדלבליט להבהיר לנתניהו גם עובדה זו, ואם יימנע מכך הוא עצמו ימעל בחובתו המקצועית והציבורית.

 

תגובות