Feb 05, 2019 12:23 UTC
  • אחריות הכיבוש

לכוח כובש יש חובות. על פי אמנת ז'נווה הרביעית חובה על הכובש לדאוג לביטחון האוכלוסייה שחיה תחת הכיבוש, כולל שמירת זכויותיה ובהן זכות הקניין והזכות להתפרנס. מה שמתרחש בחודשים האחרונים בכפר הפלסטיני אל-מורייר שבמרכז הגדה המערבית - ובאחרונה הגיע לשיא כאשר פלסטיני נורה למוות וכ-15 נפצעו בעימותים עם מתנחלים ועם כוחות צבא ישראל ליד המאחז עדי עד - מוכיח שוב עד כמה מצפצפים ישראל, המשטרה והצבא על החוק.

המחאה העממית באל-מורייר בדמות צעדות שבועיות אל עבר אדמות הכפר, החלה לפני כחודשיים לאחר שנואשו מההבטחות לפנות את המאחז הפראי מבוא שילה, שהשתלט ללא היתר על בסיס צבאי חצי נטוש שחולש על אדמותיהם. עוד לפני מה שהתרחש כ-100 תושבים נעצרו מאז החלו ההפגנות, מעל 30 תושבים עצורים וכמה עשרות נפצעו במהלך ההפגנות מכדורי טוטו וגומי וגז מדמיע.  התושבים מוחים כנגד ההתקפות עליהם ועל שדותיהם בידי מתנחלי המאחזים שסביבם, ובעיקר מבוא שילה, שתושביה מונעים מהם באיומים להגיע לאדמותיהם, משחיתים את יבוליהם ורועים בשדותיהם. כמה פעולות "תג מחיר" גרמו להשחתת המכוניות בכפר ומריחתן בכתובות נאצה. לפני כ-10 ימים, ביום שישי ה-18 בחודש, כרתו הפורעים 25 עצי זית בני 35 שנים בכרמו של האיכר עבד אל חי נעסאן. הם הותירו אחריהם כתובת נאצה ועקבות הטרקטורונים שלהם הובילו לכיוון מבוא שילה.

נעסאן הגיש תלונה למשטרה וחוקריה אף הגיעו לכרמו. אבל ניסיון העבר מלמד שדבר לא יצמח מהתלונה. איש לא ייעצר, ייחקר או ייענש. החקירה יכולה היתה להיות מהירה וקצרה: מבוא שילה הוא מאחז זעיר ועקבות הטרקטורונים לא מותירות הרבה מקום לספק. המשטרה יכלה להגיע מיד אל עוקרי עצי זית עתיקים.

תושבי אל מועייר, כמרבית הפלסטינים שחיים תחת הכיבוש, מרגישים בצדק שאין מי שיגונן עליהם ואין מי שישמור על רכושם. כל תביעתם היא סילוק המאחז שנמצא בראש ההר, לא חוקי ואלים, כדי שיוכלו להמשיך לעבד את אדמותיהם בביטחה. התביעה הזאת, שמבוטאת בהפגנות עממיות, נענתה עד כה אך ורק במעצר עשרות מתושבי אל-מורייר דווקא ובפציעת עשרות אחרים.

במקום סילוק המפגע ששמו מבוא שילה ומעצר המתנחלים שמתעמרים בתושבי אל מועייר, ישראל נלחמת כנגד המחאה הלגיטימית של התושבים. תושבי אל מועייר זכאים לביטחון מינימלי, וישראל חייבת לספק להם אותו.

נבדקת האפשרות שמי שירה על הפלסטיני היה מתנחל מכיתת הכוננות של המאחז עדי עד. זוהי הוכחה נוספת עד כמה זקוק אל-מורייר להגנה.

 

תגובות