Aug 26, 2017 16:15 Asia/Yerevan

Ողջույն Ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք «Պարսկերենը Ձեզ համար» հաղորդաշարի հերթական համարը։

 

 Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Իրանի հյուսիային երկու հարևան երկրներ՝ Թուրքմենստանի և Հայաստանի մասին։ Այս երկու երկրները 1991 թ. Խորհրդային միության փլուզումից հետո,  հռչակեցին իրենց անկախությունը։  Թուրքմենստանի ժողովուրդը խոսում է թուրեմեներեն և նրանց մեծ մասը մուսուլմաններ են։Իհարկե քիչ թվով քաղաքացիներ ուղղափառ եկեղեցու հետևորդներ են ։ Հայաստանում խոսում են հայերեն։ Իրանում ապրում են մեծ թվով հայեր։ Թուրքմենստանը և Հայաստանն  Իրանի հետ ունեն մշակութային ու պատմական բազում ընդհանրություններ։ Արմենը  մի հյուրասիրության ժամանակ ծանոթանում է Մաջիդի հետ։ Մաջիդը արտահումների ու ներմուծումների ընկերության  տնօրեն է։ Նա առևտրի ոլորտում համագործակցում է հարևան երկրների հետ։ Մաջիդը որոշ ժամանակով եղել է Թուրքմենստանում և Հայաստանում ։ Նա վերջերս է վերադարձել Իրան։ Արմենը Մաջիդի հետ զրուցում է նրա գործունեության և Հայաստանի ու Թուրքմենստանի հետ Իրանի առևտրային հարաբերությունների մասին։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։

---

Ինչպես միշտ նախ առաջարկում ենք թուղթ ու գրիչ վերցնել գրի առնելու այս հաղորդման նոր բառերն ու բառակապակցությունները։

Ես լսել եմ

من شنیده ام

Վերջերս

به تازگی

Դուք վերադարձել եք

شما بازگشته اید

Մոտ, մոտավորապես

حدود

Մեկ ամիս

یک ماه

Ես չկայի

من نبودم

Որտեղ

کجا

Դուք ճանապարհորդության էիք մեկնել, Դուք ճանապարհորդել էիք

شما سفر کرده بودید

Ես գնացել էի

من رفته بودم

Դուք գնացել էիք

شما رفته بودید

Հայաստան

ارمنستان

Թուրքմենստան

ترکمنستان

Տնօրեն

مدیر

Ընկերություն

شرکت

Առևտրային

تجاری

Ուղևորություն,ճանապարհորդություն, այց

سفر

Աշխատանքային այց

سفر کاری

Քանի տարի

چند سال

Երկրներ

کشورها

Առևտրային հարաբերություններ

روابط تجاری

Գնում

خرید

Վաճառք

فروش

Փոխանակում

مبادله

Ապրանք

کالا

Դուք մտադիր եք

شما قصد دارید

Ձեր գործը, ձեր աշխատանքը

کارتان

Դուք ընդլայնեք

شما توسعه دهید

Առայսօր

تاکنون

Մենք  հաջողակ ենք եղել

ما موفق بوده ایم

Մենք ընդլայնում ենք

ما توسعه می دهیم

Մենք ուզում ենք ընդլայնել

ما می خواهیم توسعه دهیم

Առևտուր

تجارت

Թուրքմեն

ترکمن

Հայ

ارمنی

Ինչ բաներ, ինչեր

چه چیزهایی

Դուք արտահանում եք

شما صادر می کنید

Արտադրանք

محصولات

Սննդամթերք

مواد غذایی

Հանքային

معدنی

Նրանք ընդառաջում են

آنها استقبال می کنند

Դուք ներկրում եք

شما وارد می کنید

Մենք ներկրում ենք

ما وارد می کنیم

Բամբակ

پنبه

Արտադրել

تولید کردن

Անասնական

دامی

Հիանալի

عالی

Հաջողություն ձեզ

موفق باشید

 

Այժմ առաջարկում ենք  հետևել Արմենի և Մաջիդի խոսակցությանը։ Նրանց զրույցը տեղի է ունեցել մի հյուրասիրության ընթացքում։

Արմեն․ Լսել եմ վերջերս եք վերադարձել Իրան։

آرمن - شنیده ام که به تازگی به ایران بازگشته اید؟ 

Մաջիդ․Այո,մոտ մեկ ամիս Իրանում չեմ եղել։
 

مجید - بله . حدود یک ماه در ایران نبودم .

Արմեն․Որտե՞ղ էիք ճանապարհորդել։

آرمن - به کجا سفر کرده بودید ؟

Մաջիդ․Հայաստան ու Թուրքմենստան էի գնացել։Ես առևտրային մի ընկերության տնօրեն եմ։

مجید - به ارمنستان و ترکمنستان رفته بودم . من مدیر یک شرکت تجاری هستم .

Արմեն․Ուրեմն աշխատանքային այց  էիք կատարել։

آرمن - پس به یک سفر کاری رفته بودید ؟

Մաջիդ․Այո, քանի տարի է,որ մեր ընկերությունը առևտրային հարաբերություններ ունի Հայաստանի ու Թուրքմենստանի հետ։ Ապրանք գնելու , վաճառելու և փոխանակելու համար գնացել էի այնտեղ։

مجید - بله . چند سال است که شرکت ما با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان روابط تجاری دارد . برای خرید و فروش و مبادله کالا به آنجا رفته بودم

Արմեն․ Մտադիր եք ձեր գործունեությունն ընդլայնել այդ երկրներում։

آرمن - قصد دارید کارتان را در آن کشورها توسعه دهید ؟

Մաջիդ․Այո առայսօր հաջողել ենք,և ուզում ենք մեր առևտուրն ընդլայնել թուրքմենների ու հայերի հետ։

مجید - بله . تاکنون موفق بوده ایم و می خواهیم تجارت خود را با ترکمن ها و ارمنی ها توسعه دهیم.

Արմեն․Ինչ բաներ եք արտահանում այդ երկրներ։

آرمن - چه چیزهایی به آن کشورها صادر می کنید ؟

Մաջիդ․Թուրքմեններն ու հայերն ընդառաջում են Իրանի գյուղատնտեսական արտադրանքները, սննդամթերքը և որոշ հանքային նյութերը։

مجید - ترکمن ها و ارمنی ها از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و برخی مواد معدنی ایران استقبال می کنند .

Արմեն․ Դուք այդ երկրներից ի՞նչեր եք ներկրում։

آرمن - شما از آن کشورها چه چیزهایی وارد می کنید ؟

Մաջիդ․Թուրեմենստանից բամբակ ենք ներկրում և Հայաստանից էլ գյուղատնտեսական ու անասնական արտադրանք։

مجید - از ترکمنستان پنبه وارد می کنیم و از ارمنستان نیز تولیدات کشاورزی و دامی وارد می کنیم .

Արմեն․Հիանալի է։ Հաջողություն Ձեզ։

آرمن  - بسیار عالی است . موفق باشید .

 

Առաջարկում ենք մեկ անգամ ևս հետևել Արմենի և Մաջիդի երկխոսությանը,այս անգամ առանց թարգմանության;

 

Արմեն․ Լսել եմ վերջերս եք վերադարձել Իրան։

آرمن - شنیده ام که به تازگی به ایران بازگشته اید؟ 

Մաջիդ․Այո,մոտ մեկ ամիս Իրանում չեմ եղել։
 

مجید - بله . حدود یک ماه در ایران نبودم .

Արմեն․Որտե՞ղ էիք ճանապարհորդել։

آرمن - به کجا سفر کرده بودید ؟

Մաջիդ․Հայաստան ու Թուրքմենստան էի գնացել։Ես առևտրային մի ընկերության տնօրեն եմ։

مجید - به ارمنستان و ترکمنستان رفته بودم . من مدیر یک شرکت تجاری هستم .

Արմեն․Ուրեմն աշխատանքային այց  էիք կատարել։

آرمن - پس به یک سفر کاری رفته بودید ؟

Մաջիդ․Այո, քանի տարի է,որ մեր ընկերությունը առևտրային հարաբերություններ ունի Հայաստանի ու Թուրքմենստանի հետ։ Ապրանք գնելու , վաճառելու և փոխանակելու համար գնացել էի այնտեղ։

مجید - بله . چند سال است که شرکت ما با کشورهای ارمنستان و ترکمنستان روابط تجاری دارد . برای خرید و فروش و مبادله کالا به آنجا رفته بودم

Արմեն․ Մտադիր եք ձեր գործունեությունն ընդլայնել այդ երկրներում։

آرمن - قصد دارید کارتان را در آن کشورها توسعه دهید ؟

Մաջիդ․Այո առայսօր հաջողել ենք,և ուզում ենք մեր առևտուրն ընդլայնել թուրքմենների ու հայերի հետ։

مجید - بله . تاکنون موفق بوده ایم و می خواهیم تجارت خود را با ترکمن ها و ارمنی ها توسعه دهیم.

Արմեն․Ինչ բաներ եք արտահանում այդ երկրներ։

آرمن - چه چیزهایی به آن کشورها صادر می کنید ؟

Մաջիդ․Թուրքմեններն ու հայերն ընդառաջում են Իրանի գյուղատնտեսական արտադրանքները, սննդամթերքը և որոշ հանքային նյութերը։

مجید - ترکمن ها و ارمنی ها از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و برخی مواد معدنی ایران استقبال می کنند .

Արմեն․ Դուք այդ երկրներից ի՞նչեր եք ներկրում։

آرمن - شما از آن کشورها چه چیزهایی وارد می کنید ؟

Մաջիդ․Թուրեմենստանից բամբակ ենք ներկրում և Հայաստանից էլ գյուղատնտեսական ու անասնական արտադրանք։

مجید - از ترکمنستان پنبه وارد می کنیم و از ارمنستان نیز تولیدات کشاورزی و دامی وارد می کنیم .

Արմեն․Հիանալի է։ Հաջողություն Ձեզ։

آرمن  - بسیار عالی است . موفق باشید .

 

Իհարկե այն ընկերությունը, որի տնօրենը Մաջիդն է, միակ իրանական ընկերությունը չէ,որ առևտրային հարաբերություններ ունի Հայաստանի ու Թուրքմենստանի հետ։ Կան այլ կարևոր ընկերություններ ու կառույցներ, որոնք ակտիվ գործունեություն ունեն այս բնագավառում։ Թուրքմենստանից Իրան ներկրվող ամենակարևոր արտադրանքը գազն է։ Իսկ Իրանը գազ է արտահանում Հայաստան։ Իրանի ժողովուրդը այս երկու երկրի հետ լավ ու պատմական հարաբերություն ունի։ Իրանի Գոլեստան և Խորասան նահանգներում ապրում են մի խումբ թուրքմեններ և Իրանում հայերն ապրում են տարբեր քաղաքներում ,այդ թվում Ուրմիայում, Թեհրանում և Սպահանում։ Իրանի և այս երկու երկրի միջև զբոսաշրջությունը բարգավաճել է։Թուրքմենստանի և Հայաստանի քաղաքացիները ցամաքային ճանապարհով ժամանում են Իրան, քանզի ցամաքային  ճանապարհով  ճանապարհորդելը  էժան ու դյուրին է թե՛ իրանցիների և թե՛ հայերի ու թուրքմենների համար։ Իրանն իր հարևան երկրների հետ բարեկամական հարաբերություն ունի։

 

Պիտակ

Մեկնաբանություններ