Imam Shadiq as

Amar Makruf Dan Nahi Munkar

Abu Bashir salah seorang sahabat Imam Shadiq as mengatakan, “Saya bertanya kepada Imam tentang ayat ini:

Dunia dan Akhirat

4. Poin Penting Tentang Kedua Ayah dan Ibu (3)

Kisah Dari Ayatullah Agha Bozourg Tehrani Almarhum Ayatullah Haj Syeikh Agha Bozorg Tehrani seorang ulama besar, ahli zuhud juga ahli ibadah serta pakar hadis dan rijal serta penulis Al-Dzari’ah Ila Tashanif as-Ssyi’ah dan buku A’laam as-Syiah mengatakan:

Imam Khomeini ra

Almarhum Hujjatul Islam Shahaboddin Eshraghi

Almarhum Ayatullah Sayid Mostafa mengatakan, “Setelah dua bulan Imam Khomeini dipenjara di Turki, saya mendatangi beliau dan saya melihat bahwa Imam Khomeini tidak pernah membuka korden yang ada selama dua bulan. Yakni, selama dua bulan beliau berada di dalam ruangan, tidak pernah melihat keluar. Saya katakan, mengapa Anda tidak melakukan hal ini? Imam menjawab:

Imam Sajjad as

Engkau Yang Tidur Ataukah Tuhan?

Dinukil dari Imam Baqir as, “Ayahku Ali bin Husein as sekali dalam safar haji berhadapan dengan seorang penyamun. Lelaki penyamun maju ke depan dan berkata kepada ayahku, “Turunlah dari tungganganmu!”