Artikel

 • Memohon Kepada Pezalim

  Aug 12, 2017 19:39

  Imam Shadiq as berkata, “Di masa nabi Musa as ada seorang raja zalim. Dia memenuhi permohonan seorang lelaki mukmin karena kesalehannya.

 • Sebagai Istri Seorang Pasukan Islam

  Aug 10, 2017 18:25

  Akhlak Fathimah Zahra as dengan para wanita lain, dengan orang-orang bawahannya dan bahkan dengan pembantunya sendiri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai wanita mudah yang sudah menikah dan berkeluarga, sebagai wanita yang suaminya adalah salah satu pasukan yang senantiasa siap.

 • Teman Yang Hakiki

  Aug 08, 2017 13:12

  Jabir mengatakan, “Ketika masa muda saya pergi menemui Imam Baqir as yang saat itu berada di Madinah. Imam Baqir bertanya kepadaku, “Siapakah engkau dan dari suku apa?”

 • Hak Tetangga

  Aug 07, 2017 14:03

  Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. Nisa: 36)

 • Daras Akhlak Ayatullah Sayid Ali Khamenei: Hidup Seimbang dan Berinfak

  Aug 06, 2017 10:32

  Ayatullah Sayid Ali Khamenei sebagaimana ulama lainnya dalam kuliah Fiqih dan Ushul Fiqihnya dalam sepekan mengkhususkan sehari untuk menyampaikan syarah atas hadis-hadis akhlak yang berkaitan dengan masyarakat. Sumber hadis berasal dari buku as-Syafi fi al-'Aqaid, al-Akhlaq wa al-Ahkam dan al-Amali. Kali ini beliau berbicara tentang "Hidup Seimbang dan Berinfak".

 • Mengabarkan Tentang Akhir Usianya

  Aug 02, 2017 19:03

  Ketika Harun Rasyid memenjarakan Imam Musa bin Jakfar as dan melihat mukjizat beliau di penjara, Harun lantas bermusyawarah dengan Yahya bin Khalid Barmaki dan dia menjawab, “Menurutku penjarakan dengan cara tahanan bebas dan lakukan silaturrahim dengannya.”

 • Imam Khomeini Dalam Penuturan Hujjatul Islam wal Muslimin Ali Akbar Ashtiyani (8, tamat)

  Aug 01, 2017 15:36

  Masalah mencetak pesan bara’ah (berlepas tangan dari kaum Musyrikin) Imam Khomeini yang sangat penting dengan topik Manshur-e Enghelab merupakan contoh lainnya akan perhatian Imam Khomeini kepada sikap para staf kantornya.

 • Atheis Tidak Suci

  Jul 31, 2017 18:25

  Abu Syakir Daishani salah seorang yang mengingkari Tuhan dan agama.

 • Syafaat Menurut Islam (1)

  Jul 29, 2017 11:18

  Ziarah merupakan jalan terbaik yang menghubungkan manusia dengan para pemimpin maksum yang menyebabkan seseorang mendapat taufik dan nilai-nilai spiritual. Sebagaimana menghormati para Imam as dapat memperkuat hubungan hati antara para peziarah dengan Imam Maksum as, pada hakikatnya menjadi sebab berlanjutnya jalan spiritual mereka. Dalam pembahasan pertama Syafaat Menurut Islam akan dibahas mengenai ziarah dan posisinya dalam riwayat Islam.