Nov 11, 2018 11:03 Asia/Jakarta
  • Lintasan Sejarah 11 Oktober 2018.
    Lintasan Sejarah 11 Oktober 2018.

Hari ini, Ahad 11 November 2018 bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 20 Aban 1397 Hijriah Syamsiah. Berikut kami hadirkan beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada hari ini di masa lampau.

Pasukan Yazid Serang Mekah dan Nistakan Masjidul Haram

1376 tahun yang lalu, tanggal 3 Rabiul Awal 64 HQ, pasukan Yazid menyerang Mekah dan menistakan Masjidul Haram.

Yazid bin Muawiyah memerintah selama tiga tahunan. Pada tahun pertama kekuasaannya, ia memerintah pasukannya membunuh cucu Rasulullah Saw, Imam Husein as di Karbala dan melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam.

Pada tahun kedua, ia melakukan kejahatan kedua di Madinah dan pasukannya melakukan pembantaian di sana, sehingga kota suci Madinah penuh dengan mayat umat Islam.

Di akhir kekuasaannya, Yazid bin Muawiyah dengan niat hendak menumpas gerakan Abdullah bin Zubair, ia mengirim pasukannya pada 3 Rabiul Awal 64 Hq di bawah komando Hashin bin Numair ke kota Mekah. Dalam serangan ini, mereka mengepung Masjidul Haram dan menyerang Ka'bah dengan katapel raksasa. Serangan ini terus berlanjut, sehingga Hashin dikabari bahwa Yazid telah meninggal dunia.

Wafatnya Mulla Ahmad bin Mostafa Khuini Qazvini

129 tahun yang lalu, tanggal 20 Aban 1268 HS, Mulla Ahmad bin Mostafa Khuini Qazvini meninggal dunia dalam usia 68 tahun.

Mulla Ahmad bin Mostafa Khuini Qazvini yang dikenal dengan Mulla Agha lahir sekitar tahun 1210 Hs di provinsi Zanjan. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, beliau kemudian pindah ke provinsi Qazvin. Setelah tinggal beberapa lama di Qazvin, Mulla Agha pindah lagi ke Isfahan untuk melanjutkan pendidikannya.

Selesai belajar pada guru-guru besar Isfahan, Mulla Agha kemudian pergi ke kota Najaf, Irak untuk menuntut ilmu lebih tinggi dan selama bertahun-tahun tinggal di sana untuk menuntut ilmu. Setelah mencapai derajat mujtahid, beliau kemudian kembali ke kota Qazvin dan menetap di sana sambil mengajar dan menuntun warga untuk lebih mengenal Islam.

Mulla Agha meninggalkan sejumlah karja seperti Mikraj al-Ushul ila Ilm al-Ushul dalam dua jilid, al-Lawami' fi al-Fiqh berjumlah tiga jilid dan Mirah al-Murad dalam ilmu Rijal.

Yasser Arafat.

Yasser Arafat Meninggal Dunia

14 tahun yang lalu, tanggal 11 November tahun 2004, Yasser Arafat, Pemimpin Otorita Palestina dan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) meninggal dunia.

Yasser Arafat dilahirkan pada tahun 1929, sejak usia remaja ia mulai aktif melawan pendudukan Rezim Zionis Israel. Pada tahun 1946, ia hijrah ke Mesir untuk melanjutkan studinya di Cairo University, dan dalam jangka waktu lima tahun, ia telah menamatkan kuliahnya di jurusan arsitektur.

Pada tahun 1965, Arafat kembali ke Palestina, kemudian ia mendirikan gerakan Fatah untuk melawan Rezim Zionis Israel. Empat tahun kemudian, ia duduk sebagai ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) hingga akhir hayatnya. Organisasi ini merupakan afiliasi dari beberapa organisasi lain yang ada di Palestina.

Tags

Komentar