مصاحبه با آقای قاضی محمد حسن حقیار نویسنده و تحلیلگر امور افغانستان

مصاحبه با آقای قاضی محمد حسن حقیار نویسنده و تحلیلگر امور افغانستان

 عوامل افزایش مواد مخدر و تروریسم در افغانستان

د افغانستان په ارتباط د ډونالډ ټرمپ د سټراټیجۍ په هکله د افغانستان د پارلیمان د فعال غړی ښاغلی عبدالودود پیمان مرکه دلته واورئ

د افغانستان په ارتباط د ډونالډ ټرمپ د سټراټیجۍ په هکله د افغانستان د پارلیمان د فعال غړی ښاغلی عبدالودود پیمان مرکه دلته واورئ

د افغانستان په ارتباط د ډونالډ ټرمپ د سټراټیجۍ په هکله د افغانستان د پارلیمان د فعال غړی ښاغلی عبدالودود پیمان مرکه دلته واورئ