د افغانستان په ارتباط د ټرمپ د فیصلې د اعلان په اړه په هنیداره کې د شناندو نظرونه دلته واورئ

د افغانستان په اړه د ټرمپ د فیصلې د اعلان په اړه په هنیداره کې د شناندو نظرونه دلته واورئ

د افغانستان په هکله د امریکا نوی سټراټیجۍ ولې نه اعلانیږی؟د افغانستان د خارجه وزارت د پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی عبد الحکیم اریوبی یې دلته واورئ

د افغانستان په هکله د امریکا نوی سټراټیجۍ ولې نه اعلانیږی؟د افغانستان د خارجه وزارت د پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی عبد الحکیم اریوبی یې دلته واورئ