د حضرت امام مهدی (عج) د امامت د پړاو د پیلیدا په ارتباط د پاکستان د تکړه دینی عالم مولانا عابد حسین شاکری  مرکه دلته اوریدلې شئ

د حضرت امام مهدی (عج) د امامت د پړاو د پیلیدا په ارتباط د پاکستان د تکړه دینی عالم مولانا عابد حسین شاکری مرکه دلته اوریدلې شئ

د حضرت امام مهدی (عج) د امامت د پړاو د پیلیدا په ارتباط د پاکستان د تکړه دینی عالم مولانا عابد حسین شاکری مرکه دلته اوریدلې شئ

د حضرت امام حسن عسکری (ع) د شهادت په مناسبت د پاکستان د خیبر پښتونخوا د مشهور دینی عالم مولانا عابد حسین شاکری مرکه دلته واورئ

د حضرت امام حسن عسکری (ع) د شهادت په مناسبت د پاکستان د خیبر پښتونخوا د مشهور دینی عالم مولانا عابد حسین شاکری مرکه دلته واورئ

د حضرت امام حسن عسکری (ع) د شهادت په مناسبت د پاکستان د خیبر پښتونخوا د مشهور دینی عالم مولانا عابد حسین شاکری مرکه دلته واورئ

په افغانستان کی د ناامنیو د زیایتدا ، د خلکو د مظاهرو او د سولې د هلو ځلو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

په افغانستان کی د ناامنیو د زیایتدا ، د خلکو د مظاهرو او د سولې د هلو ځلو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ

په افغانستان کی د ناامنیو د زیایتدا ، د خلکو د مظاهرو او د سولې د هلو ځلو په اړه په هینداره تحلیلی پروګرام کې د شناندو او شخصیتونو نظرونه دلته واورئ