• منافع مشترک آمریکا و کاخ ریاست جمهوری افغانستان

گزارش رادیو پشتو چهارشنبه مورخ 96/06/22

تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری

بگزارش رادیو پشتو روزنامه ویسا چاپ کابل طی سر مقاله ای با اشاره به راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان نوشته است، اگر هدف امتیازات دلاری مربوط به تنی چند از کاخ ریاست جمهوری و چند ساختمان دیگر باشد، در آنصورت شاه حسین مرتضوی سخنگوی سرپرست رئیس جمهور اشرف غنی راست می گوید، که راهبرد جدید آمریکا منافع مشترک آمریکا و کاخ ریاست جمهوری نشینان افغانستان را می تواند تأمین کند،ولی اگر هدف، سرنوشت 30 میلیون افغانها باشد، در آنصورت راهبرد جدید آمریکا برای مردم افغانستان یک پیغام سنگین و مرگ آور است. آمریکا کشور کوچکی نیست،اعزام نیروهای این کشور به افغانستان از آنسوی جهان،گسترش شبکه های استخباراتی،به خدمت گرفتن نوکران،و تشکیل گروههای قاتلان اجاره ای،باران بمب ها و استفاده بی حد از مواد منفجره،تأثیرات خاص خود را دارد و کاخ ریاست جمهوری افغانستان تحت تأثیر این اقدامات آمریکا قرار نداشته باشد، در امن و امان به سر ببرد و بجای این تاثیرات باران دلارها روی کاخ ریاست جمهوری ببارد، تا یاران داخل کاخ مشغول آن باشند و این استدلال را داشته باشند که کشور گل و گلزار است در حالیکه کشور به خاکروبه تبدیل شده باشد و مردم آن نیز در خون بغلطند و خواهران و مادران همیشه به عزای عزیزان شان بیشینند و فضای داخل کاخ ریاست جمهوری نیز  طوری باشد که احساس درد و رنج در آن نا ممکن باشد و بزرگترین هدف متفکرین اقتصادی کاخ ریاست جمهوری نیز  این باشد که چگونه باران دلارها بر سر آنان ادامه داشته باشد، و انتقاد و اعتراض به راهبرد جدید آمریکا برای آنان خود کشی یا انتحار تصور گردد و در قاموس خود نداشته باشند که نسبت به راهبرد اعتراض نمایند، حتی اگر روزانه دهها تن کشته شوند نیز ابا نداشته باشند .ترامپ و همچنین معاونش هنگام اعلام راهبرد جدید همان روز طی یک مطلبی،یک پیغام آشکار به حکومت و ملت افغانستان دادند، که معاملات سیاسی شما به خودتان مربوط می باشند اگر افغانستان بطور سنتی به چند بخش کوچک تقسیم شود ما به آن کاری نداریم، در این پیغام به همه آن دسته از افغانان که در بخشهای از افغانستان بنوعی مستقل حکمرانی می کنند، اطمینان داده شده است که امریکا کاری به انان ندارد (اشاره به حاکمیت دوستم در شمال، جمعیت در دره پنجشیر حزب وحدت در بامیان، طالبان در جنوب و شرق) چون یک افغانستان با ثبات،آرام، و دارای یک نظام مقتدر، که قانون در آن حاکم باشد، برای آمریکا معنی ندارد، آمریکایها جزیره هایی را در افغانستان می خواهند که دارای حاکمیت مستقل و همیشه بین خود دست به گریبان همدیگر باشند و قبله هر جزیره نیز واشنگتن باشد.مثل وضعیت کنونی که در هر گوشه و کنج افغانستان یک امپراطوری خاص شکل گرفته است .مقامات دولت از جمله رئیس جمهور اشرف غنی، مردم را بی شعور ندانند، در اینجا موضوع درک و احساس عملی است، متأسفانه خود مقامات درک از مشکل را ندارند، ملت روزانه غرق عزا در ضربات نیروهای آمریکایی است و این وحشت در راهبرد جدید آمریکا شدیدتر نیز خواهد شد، جنگ با الفاظ از سوی کاخ ریاست جمهوری امواج این عزا را نمی تواند کاهش دهد و نه هم می تواند از آن چشم پوشی کند ملت در آتش جنگ دیگران افتاده است و شرم آور است که ما این آتش را گل گلزار می گویم.

 

Sep 13, 2017 10:09 Asia/Kabul
کمنټونه