په پاکستان به د امریکا او افغانستان دباونه څه اغیزې ولری ؟په هینداره کې یې له شناندو او شخصیتونو دلته واورئ

Sep 13, 2017 15:43 Asia/Kabul
کمنټونه