Sep 09, 2018 10:44 Asia/Kabul
  • آیا افغانستان برای امریکا ویتنام است؟  (بخش اول)

انگیزہ، شہامت، حب الوطنی و مقاومت مردم ویتنام ، جنایات و خستگی و تلفات بالای نیروہای امریکایی و تظاہرات بر ضد جنگ ویتنام در آسیا، اروپا و حتی در خود امریکا باعث شکست امریکا در ویتانم گردید

گزارش رادیو پشتو

شنبه 1397/06/18

تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری

بگزارش رادیو پشتو از روزی که امریکا افغانستان را مورد تهاجم نظامی قرار داده است، جنگهای ویتنام و افغانستان اکثرا مورد مقایسه قرار می گیرند.امریکا در ویتنام با شکست سختی روبرو گردید که برای امریکائیها و دولت امریکا خاطرات خیلی بد و تلخ بخاطر آن شکست مفتضح برجا گذاشت و با وضعیت شبیہ ویت نام اکنون در افغانستان نیز ممکن است امریکا روبرو گردد .امریکا در سال  1950 با کمک نظامی بہ نیروہای فرانسوی در ویتنام دخالت خود را آغاز  کرد و در سال 1965 نیروهای امریکایی وارد جنگ زمینی در ویتنام شدند و تعداد آنان پانصد هزار نفر بود و مرتب در حملات هوایی نیز شرکت می کردند. بالاخره در سال 1968 جنگ ویتنام به مرحله ای رسید که امریکا علیرغم داشتن پانصد هزار نیرو مذاکرات صلح پاریس را پذیرفت و این پذیرش بعد آن صورت گرفت ، کہ امریکا نتوانست ارتش آزادی بخش را در ویتنام جنوبی شکست دهد.این ارتش آزادی بخش کہ در ویتنام جنوبی علیه امریکا و حکومت ویتنام جنوبی می جنگید و بزرگترین سازمان سیاسی نیز علیه امریکا و حکومت ویت نام جنوبی بود. امریکا در سال 1968 عقب نشینی کرد و شکست را پذیرفت و دنبال راه برونرفت از کشور جنگی بود، و  در سال 1975 نیز از ویتنام خارج گردید در نتیجه این جنگ 58 هزار نیرو  و 10 هزار هواپیما و چرخبالهای جنگی را از دست داد.

در سال 2018 وضعیت برای امریکا در افغانستان نسبت به وضعیتی که در ویتنام داشت، متفاوت نیست،همچون ویتنام امریکا در باتلاق افغانستان روز بروز دارد فرو می رود درحالیکه برای خروج راههای محفوظ کم دارد.

بنابر گزارش مجله فارن پالیسی در ماه می سال 2018 وزارت دفاع امریکا برای پیروزی در جنگ یک کشور بی ثبات مانند افغانستان یک تصویر کاملا ناامید کننده را نشان می دهد.در حالیکه چهار دهه (40 سال ) گذشته ولی هنوز نیز کلمه سندروم ویتنام برای شرح حال امراض روحی برای نیروهای امریکایی مورد استفاده قرار می گیرد.

این مجلہ امریکایی  ضمن مقایسه ویتنام با افغانستان می نویسد کہ برخی عوامل بگیرند که باعث شکست امریکا در ویتنام گردید باید مورد اشارہ قرار بیگیرند و ہمچنین مقاومت هر دو کشور(ویتنام و افغانستان) علیه امریکا نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

ناگفتہ نماند کہ امریکا در سال  1978 دخالت خود را در افغانستان با تشویق شوروی برای اشغال افغانستان جہت انتقام شکست در ویتنام آغاز کرد کہ نیروہای شوروی از مجاہدین افغانستان با کمکہای نظامی و مالی امریکا و دیگر کشورہای غربی و عربی شکست خورد افغانستان را ترک کرد و در نتیجہ این جنگ بر ضد شوروی گروہہای تروریستی مثل القاعدہ ، طالبان، و( اخیرا ہم داعش) توسط امریکا با کمک پاکستان و عربستان ایجاد گردیدند تا سناریوی 11سپتامبر سال 2001  کلید  بخورد و با بہانہ مبارزہ با تروریسم امریکا در ہمین سال 2001 افغانستان را ہمراہ با متحدین اش مورد تہاجم نظامی قرار داد و امروز 17 سال از این تہاجم میگزرد تروریسم نہ فقط از بین نرفت بلکہ گسترش یافت منطقہ ای و بین المللی شد و نوع جدید از تروریسم از قبیل داعش ایجاد گردید کہ خانم کلنتون وزیر خارجہ سابق امریکا در کتاب خود بہ این امر اعتراف نمودہ است کہ داعش را خود امریکا ساختہ است، بحر حال با گذشت 17 سال وضعیت افغانستان با وضعیت ویتنام زیاد تفاوت ندارد کہ بگفتہ خود امریکایہا بیش از نیمی از خاک افغانستان در کنترل طالبان است.

اکنون نخست علل شکست امریکا در ویتنام کمب مورد اشارہ قرار میگیرند.

سه علل بزرگ در شکست امریکا در ویتنام موثر بود :

*علت اول شکست امریکا در ویتنام :

عزم و انگیزه مقاومت کنندگان ویتنام علیه مهاجمان خارجی در این جنگ نا برابر خیلی بالا بود.امریکا در این جنگ علیه ویت کانگ و ویت نام شمالی از برتری نظامی واضح برخوردار بود ولی این حب الوطنی، شهامت و انگیزہ مردم ویتنام بود که با راه انداختن یک جنگ چریکی توانست نیروهای امریکایی را اذیت کند و ضررهای زیادی بہ بدنہ ارتش امریکا  در ویتنام برسانند، ولی نیروہای امریکایی خستہ بی انگیزہ و دوچار بیماریہای روحی و روانی شدہ بودند .

*علت دوم شکست امریکا در ویتنام :

تظاهرات علیه جنگ ویتنام در سال 1968 خیلی کمک کرد و این تظاهرات به اسیا و اروپا رسید.بمباران امریکا روی چند شهر و روستا در ویتنام شمالی مردم را تحریک کرد و خواسته خروج نیروهای امریکایی مطرح گردید و با این شعار تظاهرات را آغاز کردند که مظالم و جنایاتی که امریکا با کشتار زنان و کودکان شیرخوار مرتکب گردید باعث شد که جنگ به یک مرحله سرنوشت ساز برسد.محکومیت جنایات امریکا در سطح بین المللی باعث شرمندگی امریکا گردید و درسراسر دنیا احساسات برضد امریکا جریحه دار شد.

*علت شوم شکست امریکا در ویتنام:

 امریکا در جنگ ویتنام حمایت مردمی خود را از دست داده بود  و مردم امریکا شدیدا مخالف جنگ و حضور نیروهای خود در ویتنام شدند.

این سہ علل بزرگ باعث شکست امکریکا در ویتنام و خروج نیروہای اش از این کشور گردید. آیا این علل در افغانستان اتفاق افتادہ  یا خواہد افتاد، ادامہ در شمارہ بعدی ملاحظہ خواہید کرد./

 

ټیګونه

کمنټونه