Sep 10, 2018 15:22 Asia/Kabul
  • مصاحبه با آقای حبیب الله رفیع رییس بخش  دایرةالمعارف آریانا افغان در فرهنگستان علوم افغانستان

سالگرد حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا وحمله به افغانستان

مصاحبه کننده : عاشق حسین طوری

موضوع : سالگرد حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا وحمله به افغانستان

س/

امروز  هفدهم سپتامبر است که هفدهمین سالگرد حملات مرموز یازدهم سپتامبر  سال ۲۰۰۱ در امریکا می باشد حوادثی که باعث حملات امریکا و متحدان آن به کشورهای اسلامی گردید و آنها این حملات را به بهانه از بین بردن تروریسم انجام دادند چون ادعا می کردند که  حملات یازدهم سپتامبر در افغانستان طراحی شده است اینکه هفده سال  از این حادثه می گزرد ولی تروریسم نه تنها از بین نرفت بلکه گسترده تر و در شکلهای مختلف از جمله داعش بروز کرد، نظر شما دراین باره چیست؟

پ/

من از همان روز اول بعد از حوادث یازدهم سپتامبر گفتم که این حادثه اتفاقی نبود بلکه از سوی  استعمار امریکا  طراحی شده بود و اینها به این بهانه توانستند یک بسیج جهانی تشکیل داده و نیروهای چهل کشور را به افغانستان بیاورند و اینجا برای خود پایگاه بسازند. همین بود که اینها بر اساس پیمان امنیتی  در افغانستان برای خود پایگاه درست کردند و اینجا مستقر شدند تا به اهداف خود در منطقه بپردازند.

س/

آیا سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی بطور آگاهانه در دام امریکا گرفتار شدند یا نادانسته؟

پ/

اینها دانسته این کار را کردند ، چون در دو جنگ جهانی  اروپا به وسیله امریکا سوزانده شد و میلیونها نفر در آن کشته شدند، این دفعه اروپایی ها می خواستند با کمک امریکا این جنگ را به آسیا و افریقا ببرند. بنا بر این اینها آگاهانه در اراده استعماری امریکا شراکت کردند و به منطقه آمدند و ما دیدیم که  اینها این اصل را که  کفر ملت واحد است ، ثابت کردند.

س/

اگر برخی از کشورهای منطقه به  امریکا و ناتو کمک نمی کردند آیا امریکا می توانست به این راحتی به افغانستان حمله کند؟

پ/

امریکا از گذشته در منطقه برای خود  کشورهای هم پیمان داشت و رهبران خیلی از کشورها با امریکا بودند و در عین حال خیلی از رهبران از جمله  قذافی و صدام حسین را از بین بردند و در کشورهای زیادی هرج و مرج ایجاد کردند و  بدون هیچ مانعی آمدند و در منطقه مستقر شدند  پاکستان یکی از دوستان دیرینه امریکا بود و انگلیسی ها اینها را برای این امر ساخته و تحویل امریکا داده بود پاکستان یک پایگاه مطمئن امریکا بوده واست و امریکا با تکیه به امریکا به  افغانستان آمده است.

س/

اینکه امروز سناریوی امریکا کاملا آشکار شده است که بر اساس آن کشورهای منطقه را به سخره گرفت و دهها هزار نفر را کشت و کشورهای را ویران کرد آیا کشورهایی که در این ویرانی به امریکا  کمک کردند  از این همه ویرانی احساس شرمساری می کنند یا نه ؟

پ/

کشورهایی که به امریکا کمک می کنند رژیمهای آنها از سوی امریکا تضمین شده و  امریکا از این رژیمها حفاظت می کند و متعهد به حفاظت از آنهاست. بنا بر این اگر اینها به امریکا کمک نمی کردند یا نکنند رژیمهای آنها ساقط می شد.

س/

این سناریو که هنوز هم ادامه دارد در آینده چقدر ادامه خواهد داشت؟

پ/

این سناریو به گونه از سوی استعمار طراحی شده است که ادامه پیدا خواهد کرد، اما این که خدا چه می خواهد مساله جداگانه است،  ما می دانیم که شوروی هم چنین برنامه را داشت که اول افغانستان را تصرف کند و سپس به پاکستان و هند رفته و در گرد چین یک کمربند درست خواهد کرد این دکترین برژنف بود  ولی ما دیدیم که تمام برنامه آنها شکست خورد و خود شوروی هم مرد.  لذا الان هم لازم نیست که استعمار امریکا در هدف خود موفق گردد و من عقیده دارم که آن روز خواهد آمد که امریکا هم مانند شوروی شکسته و شرمسار خواهد شد.

س/

شما تهاجم شوروی در قرن بیستم را با تهاجم امریکا و ناتو در قرن بیست و یکم در افغانستان  چگونه  مقایسه می کنید؟

پ/

علاوه بر اینها در  قرن هیجدهم ما تهاجم انگلیسی ها را داشتیم و در قرن نوزدهم جنگ افغانستان با انگلیس ، همه اینها در افغانستان شکست خورده است ، به همین علت  مورخان افغانستان را گورستان امپراتوری ها نامیده است. شما می بینید که جنگ امریکا در افغانستان هفده سال طول کشید و اینها موفق نشدند و الان زمان شکست امریکا رسیده است.

س/

شما تهاجم امریکا به ویتنام و افغانستان و مقاومتهای این دو کشور را چگونه مقایسه می کنید در ویتنام یک مقاومت ملی و منسجم وجود داشت که امریکا را شکست داد. جنگی که الان در افغانستان علیه امریکا ادامه دارد شما آنرا چگونه ارزیابی می کنید؟

پ/

مقاومت ویتنام واقعا یک مقاومت ملی بود ولی در کنار آن قدرتهای چین و شوروی هم در کنار ویتنام بودند و جنگ در میان دو ابر قدرت بود و امریکا به گونه ای شکست خورد که هنوز هم  جسدهای امریکایی ها در ویتنام مانده است. یعنی ابر قدرت امریکا در ویتنام شسکت خورد و همین مساله شوروی را  جرات داد که به افغانستان حمله کند و نقشه تصرف جهان را طرح کند . اما شکست شوروی درافغانستان باعث شد که امپراتوری شکست خورده امریکا دوباره نفس بگیرد و به عنوان اولین ابر قدرت مطرح گردد و روسیه هنوز آن مقامی که در زمان شوروی داشت به دست نیاورده است و تلاش می کند به آن جایگاه برسد.

س/

جنگی که طالبان علیه امریکا دارند و می گویند که کشورش آنه اشغال شده است شما این جنگ را چگونه  می بینید؟

پ/

قدرت و گروه طالبان در ابتدا و اساسا از سوی امریکا ساخته شده بود البته  واقعا در صفوف آنها  افراد پاک و مخلص حضور دارد که به اسم اسلام قیام کرده اند  اما در اساس  و طرح آن  از سوی امریکاست و ما دیدیم که امریکا  طرح طالبان را ریخت ، پاکستان بخش لژیستکی آن را در دست گرفت و سعودی و امارات مصارف مالی آن را دادند  این که  مسلمانان پاک در این گروه مورد استفاده قرار گرفتند این موضوع جداگانه است.

س/

گفته می شود که  اگر حادثه یازدهم سپتامبر به وقوع نمی پیوست باز هم امریکا بدنبال بهانه برای حمله به افغانستان بود تا به اهداف خود برسد  به نظر شما اگر این واقعیت داشته باشد که چنین به نظر می رسد آیا نباید در برابر آن مقاومت می شد؟

پ/

واقعیت اینست که امریکا برنامه خود را داشت همانگونه که شوروی داشت، برنامه شوروی  برای تصرف  جهان به همت افغانستان و کمک جهانیان شکست خورد همینگونه امریکا هم بعد از شکست شوروی برنامه  سلطه بر جهان را طرح ریزی کرد و الان  به افغانستان آمده است ولی ما در ابتدا دیدیم که چین و روسیه و سایر کشورهای بی طرف با امریکا هم صدا شدند ولی آلان همه می بینند که امریکا دارد به  منافع کشورهای دیگر تجاوز می کند با چین به رقاتب اقتصادی و با روسیه به رقابت  سیاسی پرداخته است بنا بر این  این کشورها تدریجا از امریکا جدا می شوند و من عقیده دارم که امریکا تنها خواهد ماند.

س/

امریکا در این مدت که در افغانستان بود نه یک دولت صالح به افغانستان داد و نه یک  ارتش قوی و نه هم  تروریسم را از بین برد در چنین شرایطی طرفداری دولت افغانستان از امریکا را  چگونه می بینید؟

پ/

دولت افغانستان از خود اراده ندارد و به اراده امریکا  حرکت می کند و این ملت افغانستان است که با امریکا معامله و برخورد کند نه دولت افغانستان.

س/

آیا چنین روزی نزدیک است که ملت افغانستان همانگونه که با شوروی برخورد کردند  با امریکا هم برخورد کردند؟

پ/

تا جاییکه من امپراتوری هایی جهان را مطالعه کرده ام عمر آنها بیش از دویست سال نبوده است ولی ملتها هزارها سال زندگی می کنند و من یقین دارم که  امپراتوری و استعمار امریکا هم  نابود خواهد شد.

 

ټیګونه

کمنټونه