ګالری

  • آیا امریکادطالبانو دښمنه ده او که دافغانستان دامنیت؟ په هینداره پروګرام کې ئې له شناندو آورو

    آیا امریکادطالبانو دښمنه ده او که دافغانستان دامنیت؟ په هینداره پروګرام کې ئې له شناندو آورو

    Apr 10, 2018 16:08

    په دې اړه تکړه افغان شناندی او لیکوال وحید مژده او دطالبانو ډلې یو ویندوي ذبیح الله مجاهد خپل نظرونه داسې بیانوي .