• سرباز اجاره ای یا ایدئولوژیک؟

گزارش رادیو پشتو چهارشنبه 1395/10/22

تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری

بگزارش رادیو پشتو موضوع به عهده گرفتن فرماندهی ائتلاف نظامی 39 کشور اسلامی به رهبری عربستان سعودی توسط ژنرال راحیل شریف فرمانده سابق ارتش پاکستان که بگفته خواجه آصف وزیر دفاع با هماهنگی و اجازه کامل حکومت صورت گرفته است بعد از اینکه مورد انتقادات شدید در داخل پاکستان قرار گرفت از یکسو دولت را به اتخاذ موضع انفعالی واداشت و گاهاً می گوید این تصمیم شخصی ژنرال راحیل بود و از این تصمیم خبر ندارد . اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان که بجای پرداختن به امور اقتصاد کشور بیشتردر امور سیاسی کشور اظهار نظر می کند، می گوید در مورد فرماندهی ائتلاف نظامی 39 کشور توسط ژنرال راحیل تصمیم گیری صورت نگرفته است. بگفته وی تازه این کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از سویی ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان امجد شعیب به نقل از ژنرال راحیل به روزنامه دنیا چاپ پاکستان گفته است که پذیرش فرماندهی ائتلاف نظامی 39 کشور از سوی ژنرال راحیل شریف منوط به این بود که ایران نیز در این ائتلاف شرکت خواهد کرد و اینکه ژنرال راحیل تحت امر کسی نخواهد بود و همچنین اختیار خواهد داشت که بین کشورهای عضو ائتلاف ثالثی یا میانجیگری کند که بگفته ژنرال راحیل هر سه شرط از سوی عربستان سعودی مورد پذیرش قرار گرفته اند. در حالیکه ایران چگونه می تواند عضو ائتلافی شود که برای سرکوبی مردم منطقه بویژه مردم یمن تشکیل شده است و موضوع شرایط از سوی ژنرال ریختن خاک در چشمان مردم بیش نیست و بعد از پذیرش فرماندهی ائتلاف نظامی 39 کشور اسلامی از سوی ژنرال راحیل شریف نویسندگان بزرگ و برجسته پاکستان هر روز در روزنامه های معتبر این کشور از جمله "جنگ" و "دنیا" و در رسا نه های جمعی  به این موضوع می پردازند. امروز نیز یکی از این نویسندگان بزرگ و معروف که ایازامیر باشد در همین زمینه مقاله ای را تحت عنوان "شیرجه بی نظیر ژنرال غازی" در روزنامه جنگ شماره چهارشنبه 22/10/95 به چاپ کرده است که به یک سری بخشهای این مقاله اشاره لازم است ژنرال راحیل شریف فرمانده سابق ارتش پاکستان که بخاطر تصمیم های شجاعانه اش علیه تروریسم در داخل کشور به قهرمان مردم تبدیل شده بود. رانندگان عکس وی را پشت خودروها و کامیونها می چسپاندند ولی این ژنرال با نشان دادن یک قدرت و مهارت خاص خود در یک حوض کاهگلی شیرجه زده است که کسی نمی تواند تصور آن را بکند. بگفته ایاز امیر اکنون که این خبر دیگر از حالت شایعه بیرون آمده است و ژنرال شریف  دیگر زیر چتر عربستان سعودی انجام وظیفه خواهد کرد. چهره محبوبی که در سه سال گذشته بخاطر عملکردش در داخل کشور کسب کرده بود دیگر آن را از دست داد و تخریب شد. ائتلاف نظامی اسلامی را که وی فرماندهی آن را به عهده گرفت ائتلافی است که وجود خارجی ندارد نه روی زمین بلکه روی کاغذ نیز وجود ندارد. اقوام نیازمند مسلمان در برابر دفترچه بانکی قدرتمند کشور برادر عرب"عربستان" همیشه سر فرو می آورند و تجربیات گذشته این امر را نیز تائید می کند که جمهوری اسلامی واحد دنیا که دارای قدرت هسته ای و موشک ها "پاکستان" است در حالت وارفتگی خود را قلعه اسلام قلمداد می کند، بیشتر از این نیازمند دیگری نیست که به دلارهای عربستان نیاز داشته باشد. بگفته ایاز امیر خیلی از کشورهای اسلامی نمی خواهند برادران عرب را ناراحت کنند ولی نیروهای نظامی خود را به آنجا اعزام نمی کنند.پس ژنرال راحیل شریف برای فرماندهی کدام ارتش صحرائی دارد می رود؟ آیا ما پاکستانی ها عقل نداریم که درک وضعیت خاورمیانه برای ما مشکل باشد که خاور میانه چه دارد می گذرد و چه نوع جنگهایی جریان دارد؟ عربستان میگوید ائتلاف 39 کشور برای مبارزه با تروریسم است.یا مظهر العجایب ! چیزی را که عربستان سعودی، قطر ،امارات تروریسم می دانند برای ایران ، حزب ا.. و روسیه چیز دیگری است.قبایل حوثی برای عربستان تروریست اند درحالیکه ایران انان را مظلوم و مستحق کمک می داند.عربستان و قطر در سوریه  با مخالفین بشار اسد اند در حالیکه حزب ا.. و  ایران از بشار اسد حمایت می کنند.بدون کمک آنان او (بشار اسد) نمی توانست در دمشق دوام بیاورد.مهمترین مسئله برای ایران و عراق حضور داعش در عراق است در حالیکه برای عربستان مهمترین مسئله داعش نیست بلکه بزرگترین مسئله برای عربستان گسترش و نفوذ قدرت تشیع در منطقه و تمایل حکومت بغداد بسوی ایران است.بگفته ایاز امیر در حال حاضر دو ائتلاف مهم در خاورمیانه وجود دارند، یکی را عربستان سعودی و دیگری را نیز ایران رهبری می کند. بنابر این ژنرال غازی ( راحیل شریف ) نباید ملت پاکستان را احمق فرض کند اگر ایشان برای امر خیلی جذاب تشریف می برند ولی نتیجه آن، فرماندهی یک ائتلافی است که وجود خارجی ندارد. بنابراین رفتن  او صرفاً برای خدمات در جهت حفظ منافع عربستان سعودی خواهد بود به همبن دلیل این گفته تاسف بار درباره پاکستان که از قبل دهان به دهان می چرخد ، تقویت خواهد شد که حتی ستاره های درخشان پاکستان نیز برای پول آماده اند هر کاری بکنند. خدا را شکر که ما ضمن رد درخواست دیپلماتهایی( وزیر دفاع عربستان )که دفترچه بانکی در دست دارند، وارد جنگ یمن نشدیم . ولی اکنون گمان می رود ژنرال غازی (راحیل) درصدد است که وقت از دست رفته را جبران کند راستی سرباز اجاره ای چه کسی است؟ اگر من بر اساس عقائد برای داعش یا حزب ا... می جنگم در درست یا غلط بودن آن اعتقاد دارم ولی اگر خدمات من برای آن کس باشد که پول خوب پرداخت کند آیا در یک چنین صورتی من سرباز اجاره ای نخواهم بود؟  

 

Jan 11, 2017 11:42 Asia/Kabul
کمنټونه