• Transferimi i ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Kudsin e shenjtë
Komente