• Namazi i natës së Kadrit në Bejtul-Mokades, Egjipt dhe Kuvajt
Komente