• Ceremonia për zgjedhjen e futbollistit më të mirë në botë
Komente