• Takimi i komisionit të përbashkët të marrëveshjes bërthamore në Vjenë të Austrisë
Komente