• Ndërtimi i kullës së re për Qendër Tregtare Botërore në Nju Jork
Komente