Aktualitete

 • Kanali

  Kanali "Iraninternational" dhe komploti medial i Arabisë Saudite kundër Iranit

  Dhjetor 02, 2018 17:59

  Po kalojnë gati dy muaj prej kur çështja e vrasjes së Jamal Khashoggi, gazetarit kritik të regjimit Al Saud të Arabisë Saudite, u shndërrua në një prej temave të para të mediave ndërkombëtare. Konsullata e Arabisë Saudite në Stamboll ka pohuar vdekjen e këtij gazetari të Arabisë Saudite dhe ngjarjet para dhe pas vdekjes së tij, po zbulohen dhe dëgjohen njëra pas tjetrës.

 • Administrimi i ujit, domosdoshmëri e përbashkët mes Iranit dhe Afganistanit

  Administrimi i ujit, domosdoshmëri e përbashkët mes Iranit dhe Afganistanit

  Dhjetor 02, 2018 17:55

  Kushtet e veçanta klimatike, duke përfshirë shiun e reduktuar dhe rrjedhimisht burimet ujore, së bashku me ngrohjen, e kanë bërë më shumë se kurrë të domosdoshme administrimin e të gjitha vendeve me burime të përbashkëta ujore të Iranit dhe Afganistanit të cilët kanë nevojë për mirëkuptim reciprok në menaxhimin e burimeve të përbashkëta të ujit.

 • Një vështrim mbi problemet ligjore dhe sociale të komunitetit të grave në Afganistan

  Një vështrim mbi problemet ligjore dhe sociale të komunitetit të grave në Afganistan

  Dhjetor 02, 2018 17:48

  Konfliktet e tejzgjatura në Afganistan kanë pasur një efekt veçanërisht të ashpër mbi gratë në këtë vend. Gjatë dekadës së fundit, gratë kanë shënuar arritje të rëndësishme nga ana shoqërore, politike dhe financiare në Afganistan.

 • Pikëpamjet e liderit suprem të Revolucionit Islamik (Takimi me të ftuarit e konferencës ndërkombëtare për Unitetin Islamik)

  Pikëpamjet e liderit suprem të Revolucionit Islamik (Takimi me të ftuarit e konferencës ndërkombëtare për Unitetin Islamik)

  Dhjetor 02, 2018 10:23

  Mysafirët e huaj pjesëmarrës në konferencën e 32-të ndërkombëtare për Unitetin Islamik së bashku me funksionarët e institucioneve shtetërore të Iranit në ditën e përvjetorit të lindjes së Profetit të nderuar të Islamit s.a.v.s. ishin mysafirë të Ajetullah Khamenei, liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit.

 • Speciale në përkujtim të Shejkh Mufid

  Speciale në përkujtim të Shejkh Mufid

  Dhjetor 02, 2018 10:20

  Në një hadith të Profetit të nderuar të Islamit s.a.v.s. thuhet: “Dijetarët në tokë janë si yjet në qiell të cilën në errësirën në tokë dhe det janë mjet për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Prandaj çdo herë kur të zhduket yjet, njerëzit e udhëzuar rrezikohen me devijim dhe humbjen e rrugës së drejtë”. Shejkh Mufid është një prej këtyre dijetarëve.

 • Paqja e Imam Hasanit (a.s.), butësia më e madhe heroike në histori

  Paqja e Imam Hasanit (a.s.), butësia më e madhe heroike në histori

  Dhjetor 02, 2018 10:14

  Speciale me rastin e 26 rebiul-aval, përvjetorit të ditës së paqes së Imam Hasanit (a.s.)

 • Profeti i mëshirës në pikëpamjen e Mevlanasë

  Profeti i mëshirës në pikëpamjen e Mevlanasë

  Nëntor 25, 2018 01:08

  Në këtë edicion do të paraqesim pikëpamjen e Mevlana Xhalaludin Muhamed Belkh në lidhje me Hazretin Muhamed s.a.v.s..

 • Zjarri nën hi

  Zjarri nën hi

  Nëntor 25, 2018 01:06

  Në këtë emision do të flasim për mendimet e Abdullah bin Obeji dhe mesazhin e Profetit të nderuar të Islamit për njerëzimin.

 • Uniteti në pikëpamjen e Ajetullah Khamenei

  Uniteti në pikëpamjen e Ajetullah Khamenei

  Nëntor 25, 2018 00:59

  Ajetullah Khamenei: "Ka ardhur koha që bota islame ta ruajë unitetin e vet dhe në mënyrë të bashkuar të qëndrojë dhe rezistojë përball armikut të përbashkët, do të thotë arroganca botërore dhe sionizmi, nga i cili kanë pësuar dëme të gjitha grupet islame".