• Profeti i mëshirës në pikëpamjen e Mevlanasë

  Profeti i mëshirës në pikëpamjen e Mevlanasë

  Nëntor 25, 2018 01:08

  Në këtë edicion do të paraqesim pikëpamjen e Mevlana Xhalaludin Muhamed Belkh në lidhje me Hazretin Muhamed s.a.v.s..

 • Zjarri nën hi

  Zjarri nën hi

  Nëntor 25, 2018 01:06

  Në këtë emision do të flasim për mendimet e Abdullah bin Obeji dhe mesazhin e Profetit të nderuar të Islamit për njerëzimin.

 • Uniteti në pikëpamjen e Ajetullah Khamenei

  Uniteti në pikëpamjen e Ajetullah Khamenei

  Nëntor 25, 2018 00:59

  Ajetullah Khamenei: "Ka ardhur koha që bota islame ta ruajë unitetin e vet dhe në mënyrë të bashkuar të qëndrojë dhe rezistojë përball armikut të përbashkët, do të thotë arroganca botërore dhe sionizmi, nga i cili kanë pësuar dëme të gjitha grupet islame".

 • Arma për të luftuar djallin

  Arma për të luftuar djallin

  Nëntor 25, 2018 00:48

  Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit

 • Karakteristikat e Profetit të nderuar të Islamit s.a.v.s. në Kur'anin e shenjtë

  Karakteristikat e Profetit të nderuar të Islamit s.a.v.s. në Kur'anin e shenjtë

  Nëntor 25, 2018 00:45

  Ndodhemi në ditët e bekuara të përvjetorit të lindjes së Hazretit Muhamed s.a.v.s., profetit të nderuar të Islamit. Myslimanët sunitë datën 12 të muajit rabiul-aval dhe myslimanët shiitë datën 17 të muajit rabiul-aval të kalendarit hixhri kameri, e konsiderojnë përvjetor të lindjes së Profetit të nderuar të Islamit s.a.v.s.

 • Lindja e diellit të udhëzimit

  Lindja e diellit të udhëzimit

  Nëntor 25, 2018 00:32

  Ai është një personalitet mahnitës i cili një numër shumë të njerëzve i ka vendosur në anijen e udhëzimit dhe përgjatë shekujve me radhë e ka drejtuar këtë anije në detet e trazuar.

 • Hatixheja e madhe, një gur i çmuar në shtëpinë e Profetit Muhammed (s.a.v.s) (Speciale me rastin e përvjetorit të martesës së Profetit (s.a.v.s) dhe hz. Hatixhesë (sa)

  Hatixheja e madhe, një gur i çmuar në shtëpinë e Profetit Muhammed (s.a.v.s) (Speciale me rastin e përvjetorit të martesës së Profetit (s.a.v.s) dhe hz. Hatixhesë (sa)

  Nëntor 24, 2018 23:50

  Hatixheja, në dritën e pavarësisë së mendimit, veprimit dhe besimit, jetoi me shpirtin e besimit të vet dhe, falë inteligjencës dhe freskisë së saj, korri suksese të shumta në sferën e biznesit. Martesa e saj me Profetin nuk ishte e njëjtë sikur martesat tjera, por kishte një karakter tjetër, sepse kjo lidhje e bekuar dhe e shenjtë sipas qëllimeve hyjnore dhe perfekte, ngriti virtytin, dashurinë dhe motivin material të Hadixhesë.

 • Speciale për përvjetorin e fillimit të Imametit të Imam Mahdiut (a.xh.)

  Speciale për përvjetorin e fillimit të Imametit të Imam Mahdiut (a.xh.)

  Nëntor 24, 2018 23:34

  Kanë kaluar më shumë se 1200 vite që nga koha kur njerëzit presin që me lejen e Zotit, të paraqitet Mahdiu i premtuar (a.xh.) dhe ta ndërtojë qeverisjen e tij globale mbi baza të drejtësisë, paqes dhe sigurisë.

 • Shoqërimi me njerëzit e mirë

  Shoqërimi me njerëzit e mirë

  Korrik 06, 2018 09:36

  Njerëzit në kuadër të shoqërisë dhe bashkëjetesës, ushtrojnë ndikim mahnitës mbi njëri-tjetrin. Miku i mirë e forcon dëshirën për korrigjim dhe përmirësim të njeriut dhe e ndihmon njeriun në rrugën e arritjes së lumturisë dhe në të kundërtën shoqërimi me njerëzit e këqij, rezulton me korrupsion dhe degjenerim të njeriut në aspekte të ndryshme.

 • Myslimanët nën rrethimin e Partive (Ahzab)

  Myslimanët nën rrethimin e Partive (Ahzab)

  Korrik 06, 2018 09:36

  Në muajin shaval të vitit të pestë hixhri kameri, ka ndodhur lufta e Partive (Ahzab) kundër myslimanëve, një luftë e cila nga aspekti potencialeve të gjera dhe numrit të madh të ushtrisë së armikut kundër numrit të vogël të ushtrisë myslimanë dhe potencialeve të vogla të ushtrisë së Islamit, konsiderohej një kërcënim serioz për fenë e re të Islamit në atë kohë.