• Kur’ani dhe Revolucioni Islamik (8)

  Kur’ani dhe Revolucioni Islamik (8)

  Shkurt 16, 2019 09:29

  Një prej sferave të pranisë së Kur'anit të shenjtë në boshtin dhe skenën e zhvillimeve të Revolucionit Islamik të Iranit, është periudha tetë vjeçare e Mbrojtjes së Lavdishme. Periudhë kjo e cila sipas Imam Khomejnit (ra), luftëtarët iranianë pozicionet e tyre në frontin e luftës i kishin shndërruar në xhami.   

 • Manifestimi i Kur'anit të shenjtë në kryengritjen e Imam Husejnit (a.s.)

  Manifestimi i Kur'anit të shenjtë në kryengritjen e Imam Husejnit (a.s.)

  Shtator 14, 2018 10:33

  Kryengritja e Qerbelasë dhe epopeja e Imam Husejnit (a.s.), është një kryengritje e veçantë dhe e pashembullt, e cila më shpejt se çdo kryengritje tjetër ka zbuluar skandalet e pushtetit të dhunshëm duke zbuluar edhe të vërtetat e fshehura nën pluhurin e propagandës helmuese të dinastisë Emevite.

 • Manifestimi i Kur'anit të shenjtë në kryengritjen e Imam Husejnit (a.s.)

  Manifestimi i Kur'anit të shenjtë në kryengritjen e Imam Husejnit (a.s.)

  Shtator 14, 2018 10:32

  Kur'ani i shenjtë thekson në diturinë dhe arsyen me qëllim që shoqëria të pastrohet nga neglizhenca dhe injoranca, prandaj Imam Husejni (a.s.) deklaron se neglizhenca dhe indiferenca është sëmundja më e keqe me të cilën përballet njeriu dhe shoqëria.  

 • Shoqërimi me njerëzit e mirë

  Shoqërimi me njerëzit e mirë

  Korrik 06, 2018 09:36

  Njerëzit në kuadër të shoqërisë dhe bashkëjetesës, ushtrojnë ndikim mahnitës mbi njëri-tjetrin. Miku i mirë e forcon dëshirën për korrigjim dhe përmirësim të njeriut dhe e ndihmon njeriun në rrugën e arritjes së lumturisë dhe në të kundërtën shoqërimi me njerëzit e këqij, rezulton me korrupsion dhe degjenerim të njeriut në aspekte të ndryshme.

 • Ftesë për muajin Ramazan (Mishërimi me Kur’anin)

  Ftesë për muajin Ramazan (Mishërimi me Kur’anin)

  Qershor 06, 2018 11:37

  Në fillim të Islamit, Kur’ani u bë burim i jetës dhe gjallërisë së myslimanëve dhe Kur’ani edhe sot me aftësi dhe potenciale të tilla është burim i forcës, dinjitetit dhe qetësisë së zemrave të myslimanëve.  

 • Ftesë për muajin Ramazan (Ramazani, pranvera e Kur'anit)

  Ftesë për muajin Ramazan (Ramazani, pranvera e Kur'anit)

  Qershor 06, 2018 11:37

  Dashamirësit e Kur'anit të shenjtë në këtë muaj më shumë se muajve të tjerë mishërohen me Kur'anin e shenjtë dhe duke lexuar, mësuar dhe perceptuar njohuritë e tij, i japin një gjallëri të re zemrave të veta.  

 • Ftesë për muajin Ramazan (Reflektimi në Kur’an)

  Ftesë për muajin Ramazan (Reflektimi në Kur’an)

  Qershor 06, 2018 11:37

  Ndodhemi në ditët më të mira të muajit të Zotit, një rast shumë i çmuar që me leximin e Kur’anit të shenjtë dhe duke reflektuar në detin e thellë të njohurive, mund ta pastrojmë shpirtin dhe zemrën tonë në burimin e pastër të Kur’anit të shenjtë.    

 • Ftesë për muajin Ramazan (Ekskluzive për panairin e Kur’anit)

  Ftesë për muajin Ramazan (Ekskluzive për panairin e Kur’anit)

  Qershor 06, 2018 11:36

  Me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit, miq të nderuar jemi pranë jush me programin “Ftesë për muajin Ramazan”. Për çdo vit në muajin e bekuar të Ramazanit, në Teheran organizohet panairi i Kur'anit të shenjtë. Në këtë edicion do të paraqesim një raport në lidhje me sesionin e 26-të të panairit të Kur'anit të shenjtë i cili aktualisht po zhvillohet në Teheran, në ambientet e Mosalas Imam Khomejni (ra).

 • Thirrjet qiellore (Speciale për muajin e shenjtë të Ramazanit)

  Thirrjet qiellore (Speciale për muajin e shenjtë të Ramazanit)

  Qershor 06, 2018 11:36

  Në këtë edicion do të flasim rreth vështrimit të njeriut besimtar drejt të ardhmes dhe përkushtimin e tij ndaj botës tjetër.

 • Thirrjet qiellore (Speciale për muajin e shenjtë të Ramazanit)

  Thirrjet qiellore (Speciale për muajin e shenjtë të Ramazanit)

  Qershor 06, 2018 11:36

  Në këtë edicion do të flasim rreth karakteristikave të atyre që njeriu besimtar ndjek udhëzimet e tyre