• Pikëpamjet e Lideri Suprem në mesazhin e Haxhit

  Pikëpamjet e Lideri Suprem në mesazhin e Haxhit

  Gusht 28, 2018 11:17

  Ajetollah Khamenei lideri suprem i Revolucionit Islamik në mesazhin e tij për pelegrinët e Haxhit, përcaktimin e një vendi të përhershëm për kryerjen e ritit të Haxhit e ka quajtur shembull të unitetit të myslimanëve dhe ummetit islam dhe pasi përmendi politikat luftënxitëse të Amerikës në mesin e myslimanëve tha: Me inteligjencë dhe vigjilencë kjo politikë djallëzore duhet neutralizuar dhe haxhi është një mundësi e madhe në këtë fushë.

 • Rëndësia e Arbainit në fjalët e Ajetollah Khameneit

  Rëndësia e Arbainit në fjalët e Ajetollah Khameneit

  Nëntor 19, 2017 09:55

  Emri dhe kujtimi i  Huseinit (as) çdo vit është përhapur gjithnjë e më shumë në botë. Pelegrinët e Arbainit Huseinian janë rritur nga 3 milionë në vitin 2003 në më shumë se 25 milionë gjatë këtij viti. Cila është arsyeja që të bardhë e  të zinj, nga Evropa, Azia dhe Afrika, myslimanë, të krishterë dhe zoroastrianë, kanë ardhur në Qerbela me zjarrin e dashurisë për Huseinin?

 • Haxhi një ceremoni politiko-fetare

  Haxhi një ceremoni politiko-fetare

  Shtator 04, 2017 10:10

  Ajetet e Kuranit flasin edhe për karakteristikat politike. Në ajetin 97 të sures El-Maide, lexojmë:

 • Pikëpamjet e Liderit Suprem në takim me drejtuesit organizativ të Haxhit

  Pikëpamjet e Liderit Suprem në takim me drejtuesit organizativ të Haxhit

  Gusht 03, 2017 08:08

  Lideri suprem i revolucionit islamik ditën e dielë në një takim me funksionarë dhe punonjës përgjegjës të institutit të pelegrinazhit dhe Haxhit në Iran, vuri në dukje se ceremonia e Haxhit është një mundësi mjaft e mirë për të shprehur qëndrimet rreth çështjeve të ummetit islam.

 • Arbaini sipas pikëpamjes së Ajetullah Khamenei

  Arbaini sipas pikëpamjes së Ajetullah Khamenei

  Nëntor 28, 2016 08:27

  Ajetullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit: "Rëndësia e Arbainit qëndron në faktin se në këtë ditë me maturinë hyjnore të Ehli Bejtit të Profetit s.a.v.s., kujtimi i kryengritjes së Imam Husejnit u bë i pavdekshëm dhe u krijua ky veprim i përvjetshëm.