Dec 02, 2018 18:03 Europe/Tirane
  • Speciale për Ditën e Personave me Aftësi të Kufizuara

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara që nga viti 1992, e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, mbahet çdo vit më 12 Azer ose 3 dhjetor.

Më shumë se 1 miliard njerëz në të gjithë botën janë me aftësi të kufizuara, që përbën rreth 15% të popullsisë globale. Dita Botërore e Personave me Aftësi të Kufizuar Dita Botërore e Personave me Aftësi të Kufizuar (PAK),3 Dhjetor, synon ndërgjegjësimin e shoqërisë civile, donatorëve, por edhe të përfituesve për t’u bërë pjesë dhe për t’u përfshirë në procesin e integrimit të personave me aftësi të kufizuar në jetën politike, sociale, ekonomike e kulturore.

Kjo ditë është festuar në të gjithë botën që nga viti 1992 për të rritur ndërgjegjësimin publik, pranimin dhe mirëkuptimin e personave me aftësi të kufizuara. Numri i personave me aftësi të kufizuara është rritur në të gjithë botën, për shkak të plakjes së popullsisë dhe përhapjes së sëmundjeve kronike.

Sa i përket aftësisë, talentit dhe përpjekjes, njerëzit me aftësi të kufizuara nuk dallojnë nga njerëzit e tjerë, dhe si me të tjerët, ata mund të arrijnë sukses të rëndësishëm duke përdorur talentin. Duke aktivizuar shqisat e tjera, ata mund të kompensojnë kufizimin e humbjes ose dobësisë së një ndjesi ose anëtari. Fenomeni i kompensimit shihet edhe në fushat e personalitetit. Për shembull, ata që janë fizikisht të dobët, forcojnë fuqitë e tyre të mendjes. Prandaj, i vetmi ndryshim në mes personave me aftësi të kufizuara me njerëzit e shëndetshëm është mungesa e defekteve, problemeve dhe privimeve fizike të shkaktuara prej tij. Përvoja ka treguar se ata mund t'i përballojnë problemet e tyre me më shumë durim dhe vendosmëri të fortë, sepse vullneti i fortë është çelësi i suksesit.

Vullneti dhe këmbëngulja janë fjalë që kanë erë të ndryshme në jetën e njerëzve me aftësi të kufizuara, secili prej të cilëve është heroi i botës, kundër perspektivave dhe problemeve që kanë përpara. Ndërkohë, shumë njerëz me aftësi të kufizuara kanë pasur sukses në fusha të ndryshme sociale dhe shkencore. Profesor Steven Hawking është një kozmolog, fizikan dhe autor britanik. Steven Hawking detyrohet reputacionin e tij shkencor për shkak të llogaritjeve komplekse dhe shumë të hollësishme matematikore që ai ka bërë në lidhje me gjetjen e vrimave të zeza ose të burimeve qiellore. Ai është shkencëtari më i shquar i dekadës së fundit të shekullit të njëzetë. Në janar të vitit 1963, Hawking u diagnostikua me një sëmundje të patrajtuar të quajtur ALS, një sëmundje që dëmtoi një pjesë të palcës kurrizore, trurit dhe sistemit nervor të Steven Hawking dhe eliminoi gradualisht neuronet e tij motorike. Steven Hawking nuk ishte në gjendje të lëvizte. Megjithatë, Stiven Hawking nuk u dorëzua dhe truri i tij i jashtëzakonshëm vazhdoi të kërkonte për të zgjidhur mistere të panjohura të botës.

Nick Vujicic Lindur më 4 dhjetor 1982 në Australi. Ai është privuar nga posedimi i duarve dhe këmbëve që në kohën e lindjes së tij. Megjithëse ishte në depresion në fëmijëri, ai filloi të ndihmonte nënën e tij të mësonte të përdorte shtojcën e vogël që ishte në trupin e tij në vend të duarve dhe të rriste aftësitë e tij, ai mori udhëheqjen e grupit në shkollën e mesme për mbledhjen e fondeve për bamirësi dhe që nga ajo kohë u kthye në punë të denjë.  Nick Vujicic u diplomua nga Universiteti Griffith në fushën e kontabilitetit dhe planifikimit financiar në moshën 21 vjeçare. Nick është një drejtues motivues dhe drejtor i organizatës jofitimprurëse "Jeta pa kufi". Aftësitë e tij të tjera përfshijnë not, surfing dhe golf. Në librin e tij, ai thotë: "Unë kam lindur pa duar e pa këmbë, por asnjëherë nuk jam dorëzuar". Unë udhëtoj në të gjithë botën dhe frymëzoj miliona njerëz për të jetuar deri në ëndrrat e tyre me besim, shpresë, dashuri dhe guxim".

Një nga shembujt më të spikatur të dështimit të dorëzimit është doktori Dr. Bahareh Honarparvar. Ajo ka doktoruar në fushën e kimisë kuantike në Universitetin e Shkencave dhe Kërkimeve dhe ka arritur të marrë tituj të shumtë shkencorë duke botuar artikuj të ndryshëm të ISI së bashku me një fytyrë të suksesshme akademike në 2006. Dr. Honarparvar aktualisht punon si studiuese ndërkombëtare në fushën e dizajnimit të ilaçeve kundër AIDS në Afrikën e Jugut. "Për fat të mirë, disiplina dhe fusha e punës sime është provokuese dhe ka nevojë vetëm për një tru të fortë, të durueshëm, zemër të shëndetshme", thotë ajo. Në të vërtetë, kam zgjedhur në veçanti këtë fushë të specializuar në mënyrë që unë të maksimizoj aftësitë e mia mendore dhe intelektuale dhe paaftësia fizike nuk pengon progresin tim.

Zoti në ajetin 155 të sures Bekare, thotë: Ne do t’ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria e nga jeta e edhe nga frytet, por ti përgëzoji durimtarët.  Paaftësia dhe çdo defekt fizik dhe mendor në interpretimin Kur’anor nuk mund të jetë pengesë për rritjen dhe përsosmërinë njerëzore. Qeniet njerëzore janë të detyruara të rritin talentet e tyre.   Prandaj, askush nuk duhet të diskriminohet për shkak të aftësisë së tij të kufizuar. Një person me aftësi të kufizuar ka të drejtën të ketë një jetë të natyrshme si të tjerët, të studiojë, të punojë dhe të krijojë familje. Kur'ani dhe Nahxh ul-Belagha, dy tekstet kryesore në kulturën islame, theksojnë përqendrimin në çështjet e aftësisë së kufizuar në raste të ndryshme dhe përveç teksteve kryesore të fesë, praktika e dijetarëve dhe e liderëve islamikë gjithashtu thonë se duhet kushtuar vëmendje personave me aftësi të kufizuara. Në kundërshtim me shumë njerëz që besojnë se njerëzit me aftësi të kufizuara janë në një gjendje të dëmtuar dhe janë të parandaluar nga përparimi dhe zhvillimi, Islami e konsideron këtë klasë si njerëz të nderuar dhe kanë të drejta të veçanta. Mbajtja dhe kujdesi për personat me aftësi të kufizuara është një detyrë universale. Bazuar në mësimet fetare, aftësitë e kufizuara fizike dhe mendore respektohen dhe Zoti do t'i shpërblejë për lëndimet e tyre. Pejgamberi (savs) ka thënë: "Kushdo që shoqëron të verbrit në xhami apo shtëpinë e tij ose për të përmbushur nevojat e tij, Zoti do të shkruajë shpërblim për lirimin e robërve për çdo hap që ai ka marrë dhe engjëjt do ta përshëndesin atë”. Profeti i Zotit urdhëroi të mos privohen nga shoqëria personat me aftësi të kufizuara.

12 Azeri quhet Dita e Personave me Aftësi të Kufizuar. Është koha që ne të mendojmë të paktën për një moment për jetën e personave me aftësi të kufizuara dhe problemet që ata kanë. Mendoni për shkaqet dhe mësoni se si t’i ndihmoni personave me aftësi të kufizuara. Pa dyshim, në afat të shkurtër, ne do të jemi në gjendje të ndërmarrim një hap të madh drejt reduktimit të personave me aftësi të kufizuara.

Komente