• Muharram

    Muharram, msimu wa kuhuishwa dini asili ya Uislamu

  • Msimu wa Hija

    Na watangazie watu Hija; watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia aliyekonda, wakija kutoka katika kila njia ya mbali.

  • Mwezi wa Ramadhani

    Mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa ibada, mwezi wa toba, mwezi wa kualikwa ugeni na Mwenyezi Mungu

  • Uchaguzi wa Rais wa Iran