گردشی در فضای مجازی

گردشی در فضای مجازی

همکارمان برهانی این هفته با مروری بر خبرها و تحلیل های یک هفته اخیر در سایت های مختلف اینترنتی درباره مسایل تاجیکستان ، مهمترین این مطالب را برای شما انتخاب کرده است که می شنوید.

گزارش ویدئویی - ویرانی و غارت، ارثیه شوم داعش برای آخرین پایگاه

گزارش ویدئویی - ویرانی و غارت، ارثیه شوم داعش برای آخرین پایگاه

حجم ویرانی در بوکمال سوریه، شهری که چهار سال در اشغال تروریست های داعش بود، بازگشت مردم به زندگی عادی را سخت کرده است .

گزارش ویدئویی - بازماندن سه میلیون کودک از تحصیل، پیامد ناامنی در افغانستان

گزارش ویدئویی - بازماندن سه میلیون کودک از تحصیل، پیامد ناامنی در افغانستان

ناامنی و خشونت سه میلیون کودک افغان را از تحصیل بازداشته است که بیشتر این بازماندگان از تحصیل را دختران تشکیل می دهند.

گزارش ویدئویی - اعتراض سرخپوستان به نسل کشی خاموش در آمریکا

گزارش ویدئویی - اعتراض سرخپوستان به نسل کشی خاموش در آمریکا

صدها سرخپوست آمریکایی هم زمان با روز شکرگزاری نسبت به نسل‌کشی خاموش بومیان در این کشور در کنار اقیانوس اطلس اعتراض کردند.