ویدئو: احوال‌پرسی بیجا حادثه آفرید

ویدئو: احوال‌پرسی بیجا حادثه آفرید

برخورد یک خودرو با دو عابر که برای احوالپرسی مکان بسیار نامناسبی را انتخاب کرده بودند، تصادف وحشتناکی را رقم زد.

گزارش ویژه ؛ فروش موفقیت آمیز سهام  مالی نیروگاه برق آبی راغون در کشورهای خارجی

گزارش ویژه ؛ فروش موفقیت آمیز سهام مالی نیروگاه برق آبی راغون در کشورهای خارجی

مقامات بانک ملی تاجیکستان از فروش موفقیت آمیز سهام مالی نیروگاه برق آبی راغون در کشورهای خارجی برای تکمیل ساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان خبر دادند.

گزارش ویژه ؛ بازی جدید امریکا در زمین میانمار برای عقب راندن چین

گزارش ویژه ؛ بازی جدید امریکا در زمین میانمار برای عقب راندن چین

امریکا با استفاده از وضعیت موجود در میانمار در پی فضاسازی و شکل دادن بازی جدید در این منطقه است و به ربهانه سرکوب گروههای تروریستی همچون داعش ،چین را از میدان بیرون کند.

گزارش ویژه ؛ ادامه تلاش بارزانی بر اسنقلال منطقه کردستان عراق

گزارش ویژه ؛ ادامه تلاش بارزانی بر اسنقلال منطقه کردستان عراق

در حالیکه مسعود بارزانی همچنان بر طبل جدایی کردستان عراق میکوبد به نظر میرسد وحدت بین گروههای عراق در مقابل بحران تراشی دولت منطقه کردستان افزایش یافته است.