ماه می؛ ماه شاعران و نویسندگان فارس و تاجیک

زیارت شاه احمدشاه: در تاجیکستان از هفتاد و ششمین سالروز تولد مردمی‌ترین شاعر تاجیک زنده یاد لایق شیرعلی تجلیل شد.

گزارش ویژه ؛ اتهام سازی علیه ایران ؛ محور مذاکرات امریکا و عربستان

نشست سران برخی کشورهای اسلامی در ریاض با رئیس جمهور امریکا با امضا قراردادهای چندصد میلیارد دلاری همراه بود.

گزارش ویژه ؛ بازتاب انتخابات ایران در رسانه های تاجیکستان

پروسه برگزاری انتخابات در ایران به طور گسترده در تاجیکستان بازتاب داشته است

گزارش ویژه ؛ رویکرد امامعلی رحمان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم و جشن ها در تاجیکستان

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته در دیدار با مردم ولایت ختلان گفت دستور داده است تا شرایطی فراهم شود تا مردم نظر خود را برای برگزاری مراسم و آیینها در این کشور ابراز کنند. به نظر می رسد این اقدام رئیس جمهور تاجیکستان برای نظرسنجی از مردم برای بهتر شدن قوانین تنظیم مراسم و آیین ها در تاجیکستان است.