بسیاری از کاشناسان اقتصادی در ایران معتقدند در صورت عملی شدن شعار سال در ایران که در سال جاری با هدف حمایت از کالاهای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان شد میتواند رونق اقتصادی در این کشور را به همراه داشته باشد.

همکارمان خلیلی در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که میشنوید.

۲۱ تیر ۱۳۹۷, ۱۳:۱۳ Asia/Dushanbe
کامنت