• تغییرات  جدید کادری دولت تاجیکستان و تاسیس یک نهاد جدید

امامعلی رحمان، الیاس ادریس زاده را به عنوان رئیس بخش خدمات اجرایی دولت که یک نهاد تازه تاسیس در کشور است، انتخاب کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان الیاس ادریس زاده را از مقام معاون رئیس آژانس مبارزه با فساد برکنار و وی را به عنوان رئیس خدمات اجرایی تاجیکستان تعیین کرد.

بنا بر اطلاع منبع، با فرمان امامعلی رحمان همچنین نظر اسلم توره  از معاون فرمانده نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برکنار شد.

دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور دلیل برکناری اسلم توره را مشغول شدن وی به کار دیگری  اعلام کرده است، اما درباره سمت جدید وی  اطلاعی  در دست نیست.

خدمات اجرایی تاجیکستان یک نهاد تازه تاسیس در کشور است که واحد های کاری قوه اجراییه،  تحت نظارت  و تابعیت این نهاد قرار گرفته است.

 

 

۲۱ تیر ۱۳۹۷, ۱۱:۳۷ Asia/Dushanbe
کامنت