ویدئوی صحبت‌های رییس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و دو عضو سابق این حزب که در ترکیب هیأت حکومت به ورشو رفته اند توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به استناد به نقل از سامانه اخبار، در این ویدئو محی الین کبیری رییس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با  دو عضو هیأت حکومت تاجیکستان ملا عبدالرحیم کریم‌اف و ملا ایام‌‍الدین ستاراف وارد صحبت می شود و آن‌ها را به تکرار نکردن اتهام پراکنی‌ها علیه مخالفان دعوت می کند. 

در طول این گفت وگو، ملا ایام الدین ستاراف آرام به صحبت‌های کبیری گوش می‌دهد اما ملا عبدالرحیم کریم‌اف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مقصر تنش‌های گذشته تاجیکستان می داند.

کبیری از ملا عبدالرحیم می خواهد برای گفته‌هایش دلیل بیاورد و سوگند یاد کند اما او از این امر طفره می رود.

ملا عبدالرحیم کریم‌اف و ملا ایام الدین ستاراف در گذشته از مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند.

اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو لهستان از روز هفته پیش آغاز شده و موضوع حقوق بشر در تاجیکستان از جمله بحث‌های مهم آن است.

نمایندگان دولت و مخالفان تاجیک در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو در چندین نوبت وارد بگومگوهای لفظی شده و یکدیگر را به دست داشتن در نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.

در ورشو برخوردهای فیزیکی نیز میان نمایندگان حکومت و مخالفان به وجود آمده است.

۲۳ شهریور ۱۳۹۷, ۱۶:۴۷ Asia/Dushanbe
کامنت