۳۰ شهریور ۱۳۹۷, ۲۰:۲۰ Asia/Dushanbe

همکارمان برهانی این هفته نیز با گردشی در سایت‌های مختلف و مروری بر خبرها و تحلیل‌های یک هفته اخیر درباره مسایل تاجیکستان، مهم‌ترین مطالب را برای شما انتخاب کرده است.

کامنت