۱۸ آذر ۱۳۹۷, ۰۹:۴۷ Asia/Dushanbe
  • بررسی توسعه قلمرو شهر دوشنبه در نشست شورای پایتخت تاجیکستان

نمایندگان شورای شهر دوشنبه در نشست روز 18 دسامبر خود موضوع ضرورت توسعه قلمرو پایتخت تاجیکستان را مورد بررسی قرار خواهند داد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل از سایت تاپ تی جی، در این نشست پس از شنیدن گزارش نتایج رشد اقتصادی و اجتماعی شهردوشنبه درسال جاری برسر بودجه پایتخت تاجیکستان برای سال 2019 بحث وتبادل نظرخواهد شد که یکی از بندهای آن به ضرورت توسعه قلمرو این شهراختصاص دارد.

درحال حاضر مساحت شهردوشنبه 126 کیلومترمربع می باشد که تعداد ساکنان آن نزدیک به 1 میلیون نفرعنوان می شود.

به گفته کارشناسان گسترش قلمروشهردوشنبه تنها ازحساب واگزاری زمینهای اطراف پایتخت تاجیکستان وبه ویژه قلمروناحیه های رودکی و ورزاب امکان پذیرخواهد بود. زیرا تعداد جمعیت شهردوشنبه ازحساب مهاجرت ساکنان مناطق روستای درحال افزایش می باشد واین روند ساخت تاسیسات زیربنای مورد نیازساکنان جدید پایتخت تاجیکستان را تقاضا می کند. با این حال کارشناسان معتقدند که زمینه ساخت وسازمنازل مسکونی طبقه ای برای اسکان ساکنان جدید شهردوشنبه وجود دارد که به این منظورباید بافت قدیمی پایتخت تاجیکستان تخریب شود.

 اما اسکان ساکنان خانه های قدیمی با هزینه زیادی همراه می باشد که تعدادی ازاین افراد مدعی اند که مبلغهای پیشنهادی در برابرتخریب خانه های قدیمی و یا منازل جدید مسکونی که به آنان ارایه می شود نمی تواند خسارات وارده مالی را جبران کند.

کامنت