۱۹ آذر ۱۳۹۷, ۰۹:۵۶ Asia/Dushanbe
  • تجمع بازاریان علیه ریاست ناحیه جبار رسول اف غیر قانونی اعلام شد

مسوول امور حقوقی ریاست ناحیه جبار رسول اف با اشاره به درخواست جمعی از بازاریان برای برگزاری تجمع اعتراضی علیه ریاست این ناحیه ، این تجمع را مغایر با قوانین حقوقی تاجیکستان دانست.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه اخبار، در پی بازداشت  شماری از  کسبه بازار مرکزی ناحیه جبار رسول اف به علت برنامه ریزی برای تجمع علیه ریاست این ناحیه و درخواست مجوز برپایی چنین تجمعی از رییس ولایت سغد ، سرعت عارف اف  حقوقدان ریاست ناحیه جباررسول اف با انتشار نامه ای تاکید کرده است که موضوع تخریب بازارقدیمی این منطقه و نارضایتی بازاریان از انتقال به مرکز تجاری جدید در دادگاه در حال بررسی است وتا اعلام حکم مرجع قضایی هر گونه تجمع در این زمینه غیر قانونی است.

 وی مدعی شد که معترضان قصد دارند با برگزاری تجمع، دادگاه را تحت فشارقراردهند وبر روند صدورحکم تاثیر بگذارند.

کسبه بازارمرکزی ناحیه جباررسول اف در روزهای اخیر از رجب بای احمد زاده رییس ولایت سغد خواسته بودند که به آنها مجوز بدهد دراعتراض به خودسری های کامل سید زاده رییس ناحیه جبار رسول اف دربستن بازارمرکزی این منطقه سه روزتجمع کنند.

 در پی این درخواست، پلیس محلی طراحان این اقدام را بازداشت کرد.

براساس قوانین تاجیکستان برگزاری تجمع اعتراضی مجازاما گرفتن مجوزبرای این اقدام عملا غیرممکن است.  

 طرح چنین درخواستی بی سابقه بوده و در دو دهه اخیرحتی برای برگزاری تجمعات محدود نیزمجوزی صادرنشده است.

 

کامنت