۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۹:۳۶ Asia/Dushanbe

بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری، خشونت خانوادگی در تاجیکستان رو به افزایش است.

 برخی آن را برخواسته از آموزه های اسلامی می دانند که به ادعای آنها در اسلام گویا حقوق زن و مرد برابر نیست  و عده ای نتیجه دوری از معنویات اسلامی و برداشت های نادرست از اسلام را عامل افزایش خشونت می نامند.

همکارمان خلیلی در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که در ادامه میشنوید.

کامنت