۲۰ تیر ۱۳۹۷, ۱۶:۴۱ Asia/Dushanbe

استعفاهای متوالی چند وزیر در دولت ترزای می،انگلیس را وارد یک بحران جدی سیاسی کرده است.

همکارمان غفوری در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که در ادامه میشنوید.

کامنت