دیدار‌های رسمی رییس جمهوری آمریکا در انگلیس به علت هراس از رویارویی با موج گسترده مخالفت‌های مردمی، برخلاف عرف دیپلماسی در خارج از پایتخت این کشور انجام می‌شود.

۲۱ تیر ۱۳۹۷, ۱۷:۲۴ Asia/Dushanbe
کامنت