رخدادها و رویدادها

 • قیام عاشورا - 11

  قیام عاشورا - 11

  شهریور ۳۰, ۱۳۹۷ ۲۰:۰۲

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 • قیام عاشورا - 10

  قیام عاشورا - 10

  شهریور ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۸:۱۰

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 • قیام عاشورا - 9

  قیام عاشورا - 9

  شهریور ۲۸, ۱۳۹۷ ۱۶:۱۰

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 • قیام عاشورا - 8

  قیام عاشورا - 8

  شهریور ۲۷, ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 • قیام عاشورا - 7

  قیام عاشورا - 7

  شهریور ۲۶, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۹

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 • قیام عاشورا - 6

  قیام عاشورا - 6

  شهریور ۲۵, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۹

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 • قیام عاشورا- 5

  قیام عاشورا- 5

  شهریور ۲۴, ۱۳۹۷ ۱۴:۱۵

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 • قیام عاشورا-4

  قیام عاشورا-4

  شهریور ۲۳, ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.

 •    قیام عاشورا-3

  قیام عاشورا-3

  شهریور ۲۲, ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵

  "قیام عاشورا" ویژه برنامه ای است که به مناسبت دهه اول محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) – نوه پاک پیامبر گرامی اسلام در رادیو تاجیکی تهیه و پخش می شود.