• آموزش آسان خط فارسی-14

  آموزش آسان خط فارسی-14

  مرداد ۲۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۴

  در برنامه این هفته، حروف "ه-ق- ج" آموزش داده می شود. شما می توانید با استفاده از این حرف ها کلمه بسازید.

 • آموزش آسان خط فارسی-13

  آموزش آسان خط فارسی-13

  مرداد ۲۰, ۱۳۹۷ ۱۳:۲۰

  همراهان عزیز یادگیری خط فارسی، در جلسه قبل کلماتی را برای شما تکرار کردیم و خواستیم که دیکته آن ها را برای خودتان یادداشت کنید. در این برنامه، صحیح کلمات را برایتان می نویسیم.

 • آموزش آسان خط فارسی-12

  آموزش آسان خط فارسی-12

  مرداد ۱۳, ۱۳۹۷ ۰۹:۴۷

  همراهان عزیز آموزش خط فارسی، اکنون شما کلمات زیادی را فرا گرفته اید. در این برنامه "تمرین دیکته " انجام می دهیم. شما کلماتی را که تکرار می شود یادداشت کنید و در جلسه بعدی درستی یا نادرستی آن ها را ببینید.

 • آموزش آسان خط فارسی-11

  آموزش آسان خط فارسی-11

  مرداد ۰۶, ۱۳۹۷ ۰۸:۳۳

  دوستان عزیز علاقه مند به یادگیری خط و زبان فارسی، شما در هفته های قبل حروف زیادی را یاد گرفتید. برای آموزش بیشتر تلاش کنید با استفاده از این حرف ها واژه های جدید و جمله بسازید.

 • آموزش آسان خط فارسی-10

  آموزش آسان خط فارسی-10

  تیر ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۲:۵۵

  دوستان عزیز علاقه مند به یادگیری خط و زبان فارسی، شما در هفته های قبل حروف زیادی را یاد گرفتید. در برنامه این هفته، حروف " ُو-ف – پ" آموزش داده می شود. برای آموزش بیشتر تلاش کنید با استفاده از این حرف ها واژه های جدید و جمله بسازید.

 • آموزش آسان خط فارسی-9

  آموزش آسان خط فارسی-9

  تیر ۲۳, ۱۳۹۷ ۰۸:۱۳

  همراهان گرامی، در این برنامه، جمله سازی را تمرین می کنیم و برای شما تفاوت " است" و "هست" را توضیح می دهیم.

 • آموزش آسان خط فارسی-8

  آموزش آسان خط فارسی-8

  تیر ۱۶, ۱۳۹۷ ۱۴:۰۸

  دوستان عزیز علاقه مند به یادگیری خط و زبان فارسی، شما در هفته های قبل حروف زیادی را یاد گرفتید. برای آموزش بیشتر تلاش کنید با استفاده از این حرف ها واژه های جدید و جمله بسازید.

 • آموزش آسان خط فارسی-7

  آموزش آسان خط فارسی-7

  تیر ۰۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲

  مخاطبان گرامی علاقه مند به فراگیری خط فارسی، شما در هفته های قبل تعدادی از حروف فارسی را فرا گرفته اید، اکنون می توانید با استفاده از این حرف ها کلمه بسازید و تمرین کنید..

 • آموزش آسان خط فارسی-6

  آموزش آسان خط فارسی-6

  تیر ۰۳, ۱۳۹۷ ۰۸:۵۴

  در برنامه این هفته، حروف "او- ک- ت" آموزش داده می شود. شما می توانید با استفاده از این حرف ها کلمه بسازید.