Yzarla bizi

terrorçy we tekfiri toparlaryň sebitdäki terrorçylykly hereketleriniň dowam etmeginiň sebäbi ýada sebäpleri nämedir