ÝHHG-nyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekilýeti Birinji Hazar ykdysady forumynyň netijeleri boýunça beýannama bilen çykyş etdi

ÝHHG-nyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekilýeti Birinji Hazar ykdysady forumynyň netijeleri boýunça beýannama bilen çykyş etdi

2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda ÝHHG-nyň Hemişelik Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde ÝHHG-nyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumynyň netijeleri boýunça resmi beýannama bilen çykyş etdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlary

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlary

Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolmak bilen, Türkmenistan bu gurama halkara parahatçylygy, howpsuzlygy gorap saklamak we pugtalandyrmak, ähli döwletleriň hem-de halklaryň durnukly ösüşini üpjün etmek meseleleri boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň mandatyna eýe bolan ýeke-täk halkara düzüm hökmünde garaýar.

Eýranyň Maşat şäherinde Türkmenistanyň ýörite harytlar sergisi açyldy

Eýranyň Maşat şäherinde Türkmenistanyň ýörite harytlar sergisi açyldy

ýekşenbe agşamsy Eýranyň Maşat şäherinde Türkmenistanyň ýörite harytlar sergisi açyldy.

Türkmenistanyň DIM-de Ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň DIM-de Ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň (METI) Ulgamlaýyn infrastruktura we suw işewürligi ulgamyndaky halkara taslamalarynyň ösdürilmegi boýunça bölüminiň başlygy jenap Ýasuhiro Kasaý bilen duşuşyk geçirildi.