Berdimuhamedow bütindünýä ykdysadyýet we syýasat äleminde Hazar deňiziniň ähmiýetini nygtady

Berdimuhamedow bütindünýä ykdysadyýet we syýasat äleminde Hazar deňiziniň ähmiýetini nygtady

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hazar deňizi dura-bara dünýä derejesinde möhüm tranzit we söwda merkezleriň birisine öwrüler diýdi.

Agyr atletika boýunça halkara federasiýasynyň Kongresi geçirildi

Agyr atletika boýunça halkara federasiýasynyň Kongresi geçirildi

2018-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Aşgabadyň “Sport” myhmanhanasynda Agyr atletika boýunça halkara federasiýasynyň (IWF) Kongresi geçirildi, we onuň işine IWF-nyň wekilleri, Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem daşary ýurt we ýerli habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Nýu-Ýorkda durnukly ulagyň ösüşi boýunça tegelek stol geçirildi

Nýu-Ýorkda durnukly ulagyň ösüşi boýunça tegelek stol geçirildi

Nýu-Ýorkda durnukly ulagyň ösüşi boýunça tegelek stol geçirildi

Duşenbede Türkmen–Täjik hökümetara toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi

Duşenbede Türkmen–Täjik hökümetara toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 25–26-njy oktýabrynda Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen–täjik toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi. Ýokarda agzalan toparyň türkmen böleginiň düzümine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri we täjik böleginiň düzümine bolsa Täjigistanyň Energetika we suw serişdeleri ministri ýolbaşçylyk etdi.