• Ruhani: Amerika Eýranda durnuksyzlyk döretjek bolýar

  Ruhani: Amerika Eýranda durnuksyzlyk döretjek bolýar

  Sentýabr 23, 2018 19:05

  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Ahwaz şäherinde ýüze çykan terrorçylykly hüjüm barada gynanjyny beýan etme bilen bir wagtda Amerika Eýranda durnuksyzlyk döretjek bolýar diýip nygtady.

 • mertebesi belent ýolbaşçy: Eýranyň jogapkärleri jenaýatkärleri yzarlap suda tabşyrsynlar

  mertebesi belent ýolbaşçy: Eýranyň jogapkärleri jenaýatkärleri yzarlap suda tabşyrsynlar

  Sentýabr 23, 2018 18:53

  Eýranyň yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy şenbe güni Eýranyň günorta-günbatarynda ýerleşen Huzestan welaýatynyň merkezi Ahwaz şäherinde ýüze çykan terrorçylykly hüjümiň yzynda bu hadysada şehit bolanlaryň maşgala agzalaryna meded beriji sözlerini beýan etmek bilen bir wagtda ýurdyň jogapkärleri tizlik bilen jenaýatkärleriň yzyny yzarlap olary suda tabşyrmalydyrlar diýip nygtadylar.

 • serdar Şarif: Ahwazdaky terrorçylykly hüjümi Al-Ahwaziýe hereketi öz üstüne alandyr

  serdar Şarif: Ahwazdaky terrorçylykly hüjümi Al-Ahwaziýe hereketi öz üstüne alandyr

  Sentýabr 22, 2018 13:19

  Eýranyň Sepah Pasdaranynyň metbugat wekili serdar Ramazan Şarif Eýranyň Huzestan welaýatynyň merkezi Ahwaz şaherinde ýaragly güýçleriň ýöriş ýäresiniň gidişinde terrorçylykly hüjümi amala aşyran Al-Ahwaziýe hereketine bagly adamlardyr diýip yglan etdi.

 • Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

  Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

  Sentýabr 22, 2018 13:09

  Eýranyň Huzestan welaýatynyň häkimi şu hün mukaddes gorag heepdesine bagyşlanyň ýaragly gýçleriniň ýöriş çaresiniň gidişinde amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm barada maglumat berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhana Ahwaz şäherinde harby ýörişiň dowamynda bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylykly hereketler zerarly gynanç bildirdi.

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmegini goldaýar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmegini goldaýar

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet kabinetiniň maslahatynda eden çykyşynda Aşgabat döwleti Hazar deňiziniň çäginde 5 taraplaýyn taslamalary garşylaýandyr we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini goldaýar diýip yglan etdi.

Eýranyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugynyň başlygynyň Türkmenistana gurnan sapary

Eýranyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugynyň başlygynyň Türkmenistana gurnan sapary

Eýranyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugynyň başlygy mahmud Waezi Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklaryň ösdürilmegini ähmiýetli hasaplamak bilen goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagy ylaýtada Tehran-Aşgabadyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi Eýranyň strategik syýasatlaryndandyr diýip yglan etdi.

 Türkmenistanyň prezidenti Türki Dilli Ýurtlaryň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet baştutanlarynyň maslahatyna gatnaşmady.

Türkmenistanyň prezidenti Türki Dilli Ýurtlaryň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet baştutanlarynyň maslahatyna gatnaşmady.

Gyrgyzystanda geçirlen Türki Dilli Ýurtlaryň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet baştutanlarynyň maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti gatnaşmady.