Eýran

 • Aziýanyň 4 ýurdyna gurnan saparynyň soňunda Zarifiň eden çykyşy

  Aziýanyň 4 ýurdyna gurnan saparynyň soňunda Zarifiň eden çykyşy

  Maý 19, 2019 11:26

  Eýranyň daşary işler ministri Türkmenistan, Hindistan. Ýaponiýa we Hytaý ýurtlaryna sapar edip bu ýurtlaryň ýokary derejeli resmileri bilen duşuşyp ikitaraplaýyn, sebitleýin we halkara meseleler barada pikir alyşdy.

 • Eýranyň daşary işler ministri Hytaýly kärdeşi bilen duşuşdy

  Eýranyň daşary işler ministri Hytaýly kärdeşi bilen duşuşdy

  Maý 17, 2019 22:50

  Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif şu gün Pekinde Hytaýly kärdeşi Wang Ýi bilen duşuşyp gürrüň etdi.

 • Abutorabifard: yslam ynkylaby we çydamlylyk baradaky

  Abutorabifard: yslam ynkylaby we çydamlylyk baradaky

  Maý 17, 2019 20:19

  Tehraniň wagtlaýyn juma ymamy Hojjatol Yslam Welmoslemin Seýed Muhammet Hasan Abutorabifard yslam ynkylaby we çydamlylyk baradaky endişe. öz boluşly we ösüşe bakan gudratdyr diýmek bu endişe yslamyň kuwwatlylygynyň ýokarlanmagyna we Amerikanyň sebite ornaýşynyň azalmagyna mümkinçilik döredendir diýip nygtady.

 • Zarif Pekine bardy

  Zarif Pekine bardy

  Maý 17, 2019 10:45

  Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad zarif Aziýanyň birnäçe ýurdyna gurnan saparlarynyň dowamynda Hytaýyň paýtagty pekine bardy.

 • Mertebesi Belent Ýolbaşçy Sepah Pasdaranyň täze oruntutaryny wezipä bellediler

  Mertebesi Belent Ýolbaşçy Sepah Pasdaranyň täze oruntutaryny wezipä bellediler

  Maý 17, 2019 10:39

  Eýranyň yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri başga-başga höküm boýunça Serdar Pasdar Ali Fadawini Eýranyň Sepah Pasdaranynyň başserkerdesiniň oruntutary wezipesine we Serdar Sertip Muhammet Reza Nagdini Sepah Pasdaranyň sazlaşyk işleri boýunça orunbasary wezipesine bellediler.

 • Zarif Ýaponiýanyň premýer ministri bilen duşuşdy

  Zarif Ýaponiýanyň premýer ministri bilen duşuşdy

  Maý 17, 2019 10:23

  Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Tokýoda Ýaponiýanyň premýer ministri bilen duşuşyp ikitaraplaýyn. sebitleýin we halkara köhüm meseleler barada pikir alyşdy.

 • Zarif Tokýo sapar etdi

  Zarif Tokýo sapar etdi

  Maý 15, 2019 22:56

  Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Ýaponiýanyň resmileri bilen duşuşyp dürli meseleler şol sanda bank hyzmatdaşlyklary hemde ikitaraplaýyn gatnaşyklary barada gürrüň etmek üçin bu ýurdyň paýtagty Tokýo bardy.

 • Ruhani: Eýranyň uly milletini Amerika dyza çökerdip başarmaz

  Ruhani: Eýranyň uly milletini Amerika dyza çökerdip başarmaz

  Maý 15, 2019 10:12

  Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani sişenbe güni ikindin ýurdyň jogapkärleriniň we işgärleriniň mertebesi belent ýolbaşçysy bilen geçiren duşuşygynda beren gürrüňlerinde Eýranyň uly milletini Amerika dyza çökerdip başarmaz diýdi.

 • Mertebesi Belent Ýolbaşçy: Eýran milletiniň belli çäresi çydamlylykdyr

  Mertebesi Belent Ýolbaşçy: Eýran milletiniň belli çäresi çydamlylykdyr

  Maý 15, 2019 09:50

  Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri sişenbe güni ikindinýurdyň we häkimiýetiň jogapkärleri we işgärleri bilen geçiren duşuşygynda duşmanyň garşysynda Eýran milletiniň belli çäresi köpugurlarda çydamlylykdyr sebäbi Amerikanyň durmuşky döwleti bilen gepleşik geçirmek artykmaç awydyr diýip nygtadylar.