21 Maý 2018, 11:15
  • Eýranyň milli futbol ýygyndysynyň agzalary prezident Ruhani bilen duşuşdylar

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň milli futbol ýygyndysynyň agzalarynda Russiýa-2018 bütindünýä futbol kobugynda Eýran halkyny begendirmek üçin elde baryny goýmaklaryny isledi.

ýekşenbe güni prezident Hasan Ruhani ýekşenbe güni Eýranyň sport we ýaşlar ministrliginiň jogapkärleri, Futbol federasiýasynyň agzalary hemde Eýranyň milli futbol ýygyndysynyň tehniki işgärleri we futbolçylary bilen geçiren duşuşygynda Eýran milletiniň wekili adynda milli futbolçylarymyzy ýola salýanlygym üçin begenýandirin diýmek bilen Eýranyň milli futbola ýygyndysynyň öwredişlerine, tagallalaryna we ýokary ruhyýesine garanyňda ýeňiş gazanmak çetin däldir diýip nygtap geçdi.

Tag

Teswirler