21 Maý 2018, 19:13
  • Aýatolla Amoli Larijani: Amerika , sionist režimiň jenaýatlarynyň üstüni basyryp bilmez

Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy sionist režimiň soňky jenaýatlarynyň jogapkäri Amerikadyr diýmek bilen bu jenagýatlar Amerikanyň rugsaty bilen amala aşyrlandyr diýdi.

şu gün Aýatolla Sadeg Amoli larijani kazyýet güýjiň ýokary derejeli jogapkärleri bilen geçiren duşuşygynda geçen 70 ýylyň boýunda zulum astynda bolan palestina milleti çydam ýolyny dowam etdirmelidigini gowy bilýändir we Amerika hem indiden beýläk basybalyjy sionist režimiň Palestinalylara garşy amala aşyrýan jenaýatlarynyň üstüni basyryp bilmejekdigini bilsin diýip nygtady.

Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy Aýatolla Sadeg Amoli larijani şeýle-de sionist režimiň palestinalylara rowa görýän jenaýatlarynyň garşysyndaky Amerikanyň bolyşy günbataryň adam hukuk meselesi barada ikiýüzli amal edýändiklerini äşgär edendir diýip sözüne goşdy.

Tag

Teswirler