10 Iýul 2018, 22:27
  • Eýran bilen Türkiýäniň daşary işler ministrleriniň telefon arkaly söhbetdeşligi

Eýran bilen Türkiýäniň daşary işler ministrleri köpugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtadylar.

şu gün Muhammet jawad zarif  türk kärdeşi Mowlud çawuşoglu bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeş bolanda onuň ýene bir gezek Türkiýäniň daşary işler ministri wezipesine saýlanmagyny gutlady.

Eýran bilen Türkiýäniň daşary işler ministrleri iki ýurdyň gowy we gurnaýjy gatnaşyklaryna salgylanyp  bu gatnaşyklaryň ähli ugurlarda ösdürilmegini nygtadylar.

Türkiýäniň döwlet baştutany Rejep Taýyp Ärdogan öten agşam kasam dabarasyny gutarany soň özüniň täze kabinetiniň ministrlerini yglan etdi.

Teswirler